Interoperabilitat entre Estacions de recàrrega de vehicle elèctric.

 

Interoperabilitat

 

L'Aliança de municipis per a la interoperabilitat de les Estacions de recàrrega d'accés públic semiràpides i ràpides per a vehicles elèctrics a Catalunya, compren la totalitat de municipis adherits que disposen d'una estació interoperable, dins el pla estratègic PIRVEC 2016-2019 de la Generalitat de CAtalunya.

D'aquesta forma s'aconsegueix que un únic usuari pugui assolir una mobilitat plena entre els municipis que es troben adherits amb una sola targeta d'usuari.

Més informació

Xarxa d'Estacions de recàrrega semiràpida i ràpida de vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC) 

 Icone xarxa recàrrega

Xarxa complerta d'Estacions de recàrrega de vehicles elèctrics (incloent PIRVEC)

Xarxa complerta recarrega

 

©2019 Ajuntament del Vendrell