Zones carrega-descàrrega

Són reserves d'espai a la via pública per poder efectuar parada durant un temps limitat i portar a terme operacions de càrrega i descàrrega. Aquestes reserves estan ubicades arreu del municipi, principalment a les zones amb més concentració de serveis i activitats.

Les condicions específiques d'ús de cada zona de càrrega i descàrrega s'indiquen en la senyalització vertical (placa complementària). L'espai on es poden efectuar les operacions de càrrega i descàrrega està senyalitzat amb marques vials grogues disposades en zig-zag.

Acces planol descarrega

 

Tornar - On puc aparcar

©2019 Ajuntament del Vendrell