Estació pública de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics al municipi del Vendrell (EdRRA)

El dia 24 de maig de 2019 es va posar en servei l’Estació de Recàrrega Ràpida de vehicles elèctrics (EdRRA) ubicada a la plaça Orient, al costat de l’accés a l’edifici del Mercat Municipal.

Localització punt de càrrega Vendrell

L’Ajuntament del Vendrell va rebre una subvenció de 40.000 euros de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per a la instal·lació d’una EdRRA d’accés públic.

L’EdRRA permet una recàrrega ràpida per vehicles elèctrics en corrent contínua amb protocols CHAdeMO, COMBO CCS i, en corrent alterna, amb Mode 3. L’equip té una potència màxima de 50kW, disposa de pantalla interactiva i comunicacions, Ethernet i 3G, i datalogger integrat que facilita la interacció amb l’usuari i la gestió remota amb el centre de control. Aquest punt de recàrrega està equipada per identificar l’usuari mitjançant targetes d’autenticació o mitjançant una App de telèfon mòbil.

 Vehicle elèctric EdRRA

 

 

Xarxa d'Estacions de recàrrega semiràpida i ràpida de vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC) 

 Icone xarxa recàrrega

Xarxa complerta d'Estacions de recàrrega de vehicles elèctrics (incloent PIRVEC)

Xarxa complerta recarrega

 

facebook_48twitter_48