fb icon 325x325

  

 Propera reunió 

Zona E 04 10 18 22 

És una nova aposta del govern de l’Ajuntament del Vendrell per avançar en l’àmbit de la Participació Ciutadana.

L’objectiu és apropar els regidors i regidores de govern a les inquietuds reals dels ciutadans del Vendrell que ho necessitin, potenciant així un diàleg fluid, constructiu i proper amb els veïns, entitats, associacions i agrupacions que ho sol·licitin. 

 

En què consisteix.- Mensualment, els/les regidors/res requerits es desplaçaran, d’acord al calendari establert, a les diferents zones del municipi per parlar personalment amb els ciutadans. 

 

Com participar.- Per participar en aquestes trobades, els/les interessats/des hauran de registrar la seva sol·licitud al SAC, Servei d’Atenció al Ciutadà, màxim 30 dies abans de la trobada en el seu barri (veure calendari), fent constar expressament la seva voluntat de participació. En la sol·licitud hi haurà de figurar el nom del sol·licitant, la regidoria a la qual va dirigida i el tema que es vol tractar.

En cas de ser una petició de part d’una entitat, aquesta haurà d’estar inscrita degudament en el Registre Municipal d’Entitats i haurà de fer constar el nom de la persona que la representa i el seu càrrec, la regidoria a la qual va dirigida la seva petició i el tema que vol tractar. 

 

Com es gestiona.- L’Àrea de Participació Ciutadana és l’encarregada de gestionar les sol·licituds, agrupar les propostes sobre el mateix tema i filtrar aquelles que no respectin la Declaració Universal dels Drets Humans, les que no s’ajustin a la responsabilitat municipal o siguin merament personalistes.

En les trobades els/les regidors/res atendran totes les sol·licituds registrades i al final de la sessió, s’obrirà un torn de precs i preguntes.

 

Organització territorial.- Per tal d’organitzar territorialment el municipi i poder generar debat i interacció social en els diferents territoris i nuclis habitats del Vendrell, es proposa l’ordenació del terme municipal en sis zones, que les associacions de veïns van confirmar el 20 de febrer del 2017. 

A Centre de la vila, el Puig i el Pèlag i la Muntanyeta.
B França, el Cintoi, el Tancat, el Bon Lloc, Mas Levi i els Boulevards.
C El Tancat del Galan, Mas d’en Gual, el Botafoc, el Nou Vendrell i les Torretes.
D L’Oasi, l’Eixample, Baronia, el Vendrell Mar, l’Edèn Parc, Bonavista i el Romaní.
E Barris marítims: zona Sanatori, Pascual Mitja Vila, Sant Salvador, Coma-ruga, el Francàs, el barri dels Ferroviaris i Jardins de Coma-ruga.
F La Creu de Coma-ruga, els Masos de Coma-ruga, les Clotes, Garrofers, Nirvana, Mas Borràs, Mas Astor, Torreblanca i Sant Vicenç de Calders.

 

Primeres sessions del 7 de juliol de 2016 al 12 de gener de 2017

Segones sessions del 2 de febrer al 6 de juliol de 2017

Terceres sessions del 7 de setembre de 2017 al 1 febrer de 2018 

 

   Quartes sessions                              Lloc                                 Acords

E

1 de març de 2018

Ermita de Sant Salvador

 

F

5 d'abril de 2018

Centre cívic de Sant Vicenç

 

A

3 de maig de 2018

Sala de Plens de l’Ajuntament

 

B

7 de juny de 2018

L'EINA

Document

C

5 de juliol de 2018

Local municipal c/ Roquetes

Document

D

6 de setembre de 2018

Local AV Oasi

Anul.lada per obres en el local

 

 

   Cinquenes sessions                               Lloc                             Acords

E

4 d'octubre de 2018

Local de l'Associació de Veïns de Sant Ramon Centre Cívic de        Coma-ruga

 

F

8 de novembre de 2018

Centre cívic de Sant Vicenç

 

A

13 de desembre de 2018

Sala de Plens de l’Ajuntament

 

B

10 de gener de 2019

L'EINA

 

C

7 de febrer de 2019

Pendent confirmar

 

D

7 de març de 2019

Local AV Oasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook_48twitter_48