L’Ajuntament del Vendrell no disposa en l’actualitat de Reglament General de Participació Ciutadana, tot i estar realitzant tasques preliminars a la seva confecció. Mentrestant, en cada procés participatiu s’assabenta de les normes de funcionament que permeten el seu normal desenvolupament.

D’acord amb el previst a l'article 3 del ROM, l’Ajuntament del Vendrell vetlla perquè la participació ciutadana sigui l'element primari que presideixi la gestió municipal per tal de donar resposta als interessos propis de la col·lectivitat local.

Per a aquest Ajuntament és una prioritat fomentar la participació ciutadana, des del convenciment que les aportacions de la ciutadania contribueixen a fer una gestió pública més transparent, propera i eficient.

En el següent enllaç hi trobareu els Processos Participatius en tràmit i finalitzats, amb la documentació corresponent: https://www.elvendrell.net/processos-participatius

©2019 Ajuntament del Vendrell