L’Ajuntament també pot iniciar expedients administratius sancionadors per l’incompliment de:
 
-  L'Ordenança de Convivència Vilatana 
-  L'Ordenança de les Activitats Publicitàries
-  Ocupació indeguda de la via pública
-  L’ Ordenança d’Establiments
-  La Llei de Residus
-  La Llei d'Animals Perillosos
-  Altres lleis en les quals és competent l'Ajuntament.

Per a més informació, es pot trucar al telèfons 977 16 64 28/ 977 16 64 30.

 

©2019 Ajuntament del Vendrell