Els Serveis Jurídics de l'Ajuntament estan formats pel conjunt del personal que desenvolupa la funció d'assistència jurídica, consistent en l'assessorament, la representació i la defensa de l'Ajuntament.

©2019 Ajuntament del Vendrell