Constitueix el fet imposable de la taxa l’entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, és a dir:

  • Entrades de vehicles a través de voreres, senyalitzades mitjançant la placa de gual prèviament autoritzada per l'administració, a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals de propietat dins d'un aparcament general i els que estan situats en zones o carrers particulars que formin part de comunitats de propietaris.
  • Entrada a garatges o locals per a la seva vigilància, per realitzar reparacions, per prestar serveis de rentat, banyat de petroli, etc. o per proveir carburants.
  • Entrada a aparcaments annexos a zones comercials.

Per a més informació es pot trucar al telèfon 977 16 64 10.

©2019 Ajuntament del Vendrell