Projecte Marca El Vendrell

 

el vendrell4

Introducció

El Vendrell ha iniciat un procés de conceptualització, disseny i implementació d’una nova marca de territori. Aquesta ha estat encarregada, per la seva expertesa, a investigadors del Grup de Recerca TRACTE (Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori) de la UVic-UCC, un equip que lidera el professor Jordi de San Eugenio, geògraf i comunicòleg.

La seva proposta es vehicula a partir de la concepció d’un procés que no aposta únicament per la creació de “la marca per la marca”, això és, una identitat visual (logotip, eslògan, per citar-ne només alguns) per donar resposta a unes necessitats de mercat. No creiem que s'ha de col·locar cap “producte”. El que creiem és que el procés de creació de marca s’ha de concebre, dissenyar i executar en clara connivència i complicitat amb un procés de desenvolupament local amb capacitat per implicar tots els actors econòmics i socials del municipi del Vendrell.

Tal com explica el director d’aquesta investigació, “les diferències més representatives entre una marca de territori i una de comercial sorgeixen, preferentment, de les connotacions de dinamització econòmica vinculades a la implantació de marques de territori. Les implicacions socials (marca espacial) en contraposició als interessos de mercat (marca comercial) són una constatació més de les diferències conceptuals i d’execució existents entre aquestes dues tipologies de marca”. Per tant, “la marca de territori es pot considerar un dispositiu de gestió del territori, pel fet que implica la concreció d’una identitat territorial a partir de la qual engegar un procés de desenvolupament local”.

Per tot plegat, la proposta de treball del TRACTE entén tot el procés de creació de marca inscrit en un context de promoció econòmica vinculat a diversos elements, en molts casos intangibles, als quals la marca de territori dotarà de visibilitat i, per tant, també els valoritzarà.

 

La metodologia

El procés de disseny i conceptualització de la “Marca El Vendrell” ha portat a estructurar una metodologia bastada en tres tècniques bàsiques de recerca, el què es coneix com una triangulació metodològica, que estan enfocades principalment a buscar la màxima participació ciutadana en aquest procés.

Qualitativament, es fa servir “l’entrevista semi-estandaritzada o en profunditat” –on l’entrevistador posseeix una sèrie d’ítems o temes a cobrir, però no segueix stricto sensu un qüestionari prefabricat– i els grups focals de discussió, mentre que quantitativament s’ha dissenyat una enquesta formada per 12 preguntes, tant de resposta tancada com oberta. Aquesta enquesta es posa a disposició de la ciutadania a través d’internet, per assegurar que tots els vendrellencs hi tinguin accés. En aquest sentit, no s’ha usat cap tipus d’estratificació per seleccionar la mostra, sinó que usant la pàgina web s’intenta arribar a la totalitat de la població (primers i segons residents de tot el territori vendrellenc).

 

Podeu accedir al projecte a través del següent enllaç: Projecte Marca El Vendrell

 

Recull de premsa:

El Vendrell aposta per crear una marca pròpia que en reforci la identitat i la posicioni al territori (publicat el 18 octubre de 2016)

El procés participatiu obert a la ciutadania del projecte “Marca El Vendrell” comença aquest gener (publicat el 9 de gener de 2017)

©2019 Ajuntament del Vendrell