La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell destina una partida pressupostària a concedir subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

a. Afavorir programes d’activitats culturals a la ciutat.
b. Potenciar activitats de recuperació i difusió del patrimoni cultural, tradicional i popular.
c. Donar suport a les propostes que complementin els projectes i activitats dutes a terme des de l’Administració i/o que, a més, es puguin cogestionar conjuntament.
d. Donar suport als programes i activitats que siguin d’interès per als ciutadans i ciutadanes, tant des d’una perspectiva de barri com des d’una perspectiva global de la població.
e. Activitats d’animació sociocultural.
f. Foment de la vida associativa i la participació.

Línia: Subvencions nominatives

A les entitats culturals del Vendrell sense ànim de lucre inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, sempre que realitzin programes i activitats de promoció i difusió cultural relatives a l’exercici en curs. 

Sol·licitud general

Sol·licitud subvenció

Justificació subvenció

 

* Per sol·licitud d'inscripció, actualització o baixa al RME, empleneu aquest document.

 

Cal fer els tràmits a través de la Seu Electrònica www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

Comunicació

©2019 Ajuntament del Vendrell