05-19_Escola_Art_01_webL’Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa del Vendrell és també una de les eines més importants amb què compta el Vendrell per fomentar l’art i l’ofici ceramista. La ceràmica és un dels vessants d’estudi que proposa l’Escola i és un dels puntals de la formació que ofereix. Adults, joves i infants tenen en l’Escola Municipal d’Art una oportunitat per apropar-se a la ceràmica i, en general, al fet artístic en primera persona.

La implicació de l’Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa en el projecte “El Vendrell. La Ceràmica” és també molt important perquè el projecte sigui un èxit.

Per tenir més informació sobre l’Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa us podeu posar en contacte amb la Regidoria de Cultura.  

Regidoria de Cultura| 977665684 | art@elvendrell.net | www.elvendrell.cat | @escoladartAF

 

 

1

ESTIUET ARTÍSTIC 2022 (preus, horaris, tallers,...)


Inscripcions: a partir de l'1 de juny de 2021, mitjançant instància genèrica. No s'acceptaran instàncies anteriors a l'1 de juny.

Les instàncies també es poden realitzar presencialment al SAC, prèvia cita.


Tota la documentació que cal adjuntar ha d'estar firmada per la mateixa persona.

Documents a adjuntar a la instància genèrica:
- Inscripció estiuet artístic
- Document d'identitat de la persona sol·licitant
- Document d'identitat de l'alumne/a
- Targeta sanitària de l'alumne/a
- Carnet de família nombrosa o monoparental, si s'escau.
- Document de necessitat de suport específic, si s'escau.

 


 

Cursos i horaris del curs 2021-2022

Calendari del curs 2021-2022

 

 

 

Comunicació

©2019 Ajuntament del Vendrell