SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones)
Aquest Servei té per objectiu oferir un espai i un punt de referència per atendre les problemàtiques específiques de les dones, amb informació i suport. Aquest servei facilita l'assessorament i el recolzament a través dels següents programes:

Servei d'assessorament jurídic
Facilita informació legal sobre dret civil, penal i laboral, que respon a demandes explícites en casos de separació, divorci, maltractaments, herències, arrendaments, abusos per discriminacions laborals, pensions, etc.

Servei d'atenció psicològica
Ofereix suport psicològic en situacions d'abús en els àmbits familiar, de parella o laboral, o davant de qualsevol tipus d'agressió sexual.

Servei de mediació familiar
Ofereix un espai en què els membres de les famílies es puguin comunicar per reduir els conflictes entre les parts en litigi, per tal d'arribar a acords amistosos.

Sistema de resposta urgent per a dones que han patit violència masclista
És un servei que ofereix una resposta urgent i immediata d'informació i protecció fora dels horaris habituals. Les funcions que realitza són:
- donar suport emocional, assessorament i informació.
- oferir un allotjament alternatiu, si cal. 
- derivar els casos als diferents professionals i oferir recursos.

Amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones.

©2019 Ajuntament del Vendrell