L’atenció de les dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles es fa des dels Serveis socials bàsics i/o des del SIAD – Servei d’informació i atenció a les dones.

Dades de contacte dels Serveis socials:

Regidoria de Serveis socials

C/ Quarter, 4

43700 El Vendrell

Telèfon: 977 16 64 16

C/e: serveissocials@elvendrell.net

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

L’Equip bàsic d’atenció social atén amb cita prèvia.

 

Dades de contacte dels SIAD:

Regidora de Polítiques de Gènere, Igualtat i Drets LGTBIQ

Centre cívic L’Estació

Av. Jaume Carner, 1

43700 El Vendrell

Telèfon: 977 66 32 89

Correu electrònic: igualtat@elvendrell.net

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

El SIAD atén amb cita prèvia.

 

Servei d’assessorament jurídic

És un servei gratuït d’atenció especialitzada i personalitzada que té com a finalitat proporcionar una primera orientació en relació a temes jurídics plantejats per les persones usuàries dels Serveis socials bàsics.

El Servei d’assessorament jurídic ofereix, mitjançant l’atenció d’una advocada, atenció jurídica en relació a consultes jurídiques de diferents tipologies.

Per poder fer ús del servei és indispensable la derivació i proposta de l’Equip bàsic de serveis socials i/o del Servei d’informació i atenció a les dones, previ estudi i valoració de la situació i elaboració de la corresponent proposta d’intervenció.

 

Servei d’atenció psicològica

És un servei especialitzat que s’adreça a les dones que estan o han estat sotmeses a situacions de violència masclista.

El Servei d’atenció psicològica s’adreça a les dones del Vendrell, de 18 anys en endavant, que degut a la seva situació personal i/o familiar necessiten rebre una atenció psicologia, posant èmfasi en les situacions de violència masclista, a proposta dels i de les professionals dels Serveis socials bàsics i/o del Servei d’informació i atenció a les dones, previ estudi i valoració de la situació i elaboració de la corresponent proposta d’intervenció.

Línia d’atenció a les dones en situació de violència

Telèfon: 900 900 120

Correu electrònic: 900900120@gencat.cat

L’atenció telefònica de la línia 900900120 i de correu electrònic, 900900120@gencat.cat és un servei gratuït i confidencial, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Aquest servei atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones. 

Més informació

 

©2019 Ajuntament del Vendrell