Aquest és un servei adreçat a les persones amb dependències i a les seves famílies. Comporta accions de promoció de l'autonomia personal, de prevenció de la dependència i d'assistència a les persones amb dependències i suport a les seves famílies. Per tant, és un servei en què intervenen els Serveis Socials Bàsics i els Serveis de Salut, entre d'altres.

©2019 Ajuntament del Vendrell