Els serveis d’intervenció socioeducativa (SIS) formen part dels serveis socials bàsics i són uns recursos / equips preventius que donen resposta des del medi d’origen a les necessitats d’intervenció socioeducativa en els casos de risc de desprotecció dels infants i adolescents i de les seves famílies, amb caràcter diürn i no residencial, i que permeten actuar preventivament i evitar la separació de l’infant o adolescent de la seva família i del seu entorn habitual, a fi de treballar les seves necessitats en l’entorn comunitari.

Els serveis d’intervenció socioeducativa de l’Ajuntament del Vendrell tenen per finalitat proporcionar atenció als menors de 0 a 18 anys del municipi, i a les seves famílies, que es troben en una situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

Al Vendrell el SIS està format per:

- Servei d’atenció diürna – Centre obert. Adreçat a infants entre 3 i 12 anys.
- Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc. Adreçat a infants i famílies entre de 0 i 18 anys.

Els infants i les famílies beneficiàries dels Serveis d’intervenció socioeducativa son derivades pels professionals de l’Equip bàsic d’atenció social.

©2019 Ajuntament del Vendrell