Servei d’ajuda a domicili

Els serveis d’atenció domiciliària són el conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament, d’integració social o manca d’autonomia personal.

El servei d’atenció a domicili és prestat per treballadors/es familiars i auxiliars de la llar. Les seves funcions tenen un caràcter assistencial, preventiu i/o educatiu, i es concreten en: atenció personal (higiene personal, acompanyaments, control de medicació, ...), ajuda a la llar (ordre i neteja, cura de la roba, ...), suport social i familiar (suport a la persona cuidadora principal, suport a la xarxa de suport, ..) i relació amb l’entorn (suport en la vinculació a entitats i serveis).

 

Servei de Teleassistència

És un servei adreçat principalment a persones grans que viuen soles o a matrimonis/parelles d'edat avançada amb una situació fràgil. Funciona mitjançant un penjoll que porta la persona usuària i a través de la línia telefònica que li permet, davant una situació d'emergència i tant sols prement un botó, establir contacte verbal directe i immediat amb una central receptora que li oferirà la resposta més adient a les seves necessitats.

El servei té l'objectiu de donar seguretat, tranquil·litat i acompanyament. Funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.

 

Per poder sol·licitar un Servei d’ajuda a domicili o un servei de teleassistència cal concertar cita prèvia amb l’Equip bàsic d’atenció social dels Serveis socials bàsics.

 

Dades de contacte dels Serveis socials:

Regidora de Serveis socials

C/ Quarter, 4

43700 El Vendrell

Telèfon: 977 16 64 16

c/e: serveissocials@elvendrell.net

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

 

Reglament Servei d’ajuda a domicili

Reglament servei teleassistència

©2019 Ajuntament del Vendrell