A continuació es presenta la relació de contractes llur licitació va ser publicada a la Plataforma de Contractació Pública de Catalunya durant l'any 2020 sense esment al cofinançament en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, així com altres aspectes com el etiquetatge verd per tal d’esmenr i donar compliment a les obliogacions de comunicació establertes a l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.i l’Ordre TER/836/2022, de 29 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'efectua la convocatòria corresponent al 2022.


A continuación se presenta la relación de contratos cuya licitación fue publicada en la Plataforma de Contratación Pública de Cataluña durante el año 2020 sin mención a la cofinanciación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, así como otros aspectos como el etiquetado verde para subsanar y dar cumplimiento a las obligaciones de comunicación establecidas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación , Transformación y Resiliencia.y la Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022.

Rectificació
ANUNCI TAULER ANUNCIS AJUNTAMENT DEL VENDRELL
ANUNCI BUTLLETÍ OFICIAL

©2019 Ajuntament del Vendrell