El Vendrell encendrà el seu enllumenat de Nadal amb un acte popular el proper dimecres 4 de desembre, a partir de les 18.30h, a la plaça Vella, que culminarà amb un Mapping de Nadal que es repetirà el 14 de desembre.

Víctor Pérez Albacete

 

Víctor Pérez Albacete

-Personal eventual de les regidories de Policia Municipal, Protecció Civil i Protecció i Convivència Animal, delegades a la regidora Maria Luz Ramírez Mancha (Cs)

Currículum i retribució

 

 

L'exercici de la transparència i el bon govern en l’activitat municipal passa necessàriament per retre comptes de la gestió pública davant la ciutadania.

En el següent enllaç hi trobareu un document de retiment de comptes de la legislatura 2015-2019.


Retiment de comptes (2015 - 2019)

 

 

Pressupost inversions 2014 Presentació del pressupost 2018

Pressupost inversions 2014 Bases d'execució del pressupost 2018

 imatge excelDespeses i ingressos (Excel)

Pressupost inversions 2014 Compte General 2018

 

Liquidació

Pressupost inversions 2014
Presentació de la Liquidació del 2018

Pressupost inversions 2014 Liquidació del 2018 Consolidat
 

Pagament mitjà a proveïdors*

Pressupost inversions 2014 1r trimestre de 2018

Pressupost inversions 2014 2n trimestre de 2018

Pressupost inversions 2014 3r trimestre de 2018

Pressupost inversions 2014 4t trimestre de 2018

*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta pel Ministeri d'Hisenda.

 

Estat d'execució del pressupost a 31/03/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses


Estat d'execució del pressupost a 30/06/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses


Estat d'execució del pressupost a 31/10/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

Estat d'execució del pressupost a 31/12/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses


Modificacions pressupostàries

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 01P/2018

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 02PB/2018

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 03P/2018

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 2018/3

 

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell