En aquest espai podreu consultar la despesa de l'Ajuntament del Vendrell per arees.
ConsultaSelecciona una area funcional : 


 
Estat d'execució del pressupost a 31/03/2013
 
 
 
 
Estat d'execució del pressupost a 30/06/2013
 
 
 
 
Estat d'execució del pressupost a 30/09/2013
 
 
 

Estat d'execució del pressupost a 31/12/2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liquidació
 
 
 
 
 
 
 
Pagament mitjà a proveïdors*
 
 
 
 


*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta, per a totes les Administracions Públiques, mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.

 

Estat d'execució del pressupost a 31/03/2016


Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

 
 
Estat d'execució del pressupost a 30/06/2016
 
 
 

 

 Estat d'execució del pressupost a 30/09/2016

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

 

Estat d'execució del pressupost a 31/12/2016

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

 

Modificacion pressupostàries

Pressupost consolidat 2014 Modificació de crèdit 1IR/2016

Pressupost consolidat 2014 Modificació de crèdit 1P/2016

Pressupost consolidat 2014 Modificació de crèdit 2P/2016

Pressupost consolidat 2014 Modificació de crèdit 3P/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 En aquest espai podreu consultar la despesa de l'Ajuntament del Vendrell per arees.
ConsultaSelecciona una area funcional : 


 

Expedients de modificació de crèdits 2015
 

 

Estat d'execució del pressupost a 31/03/2015
 
 
 
Estat d'execució del pressupost a 30/06/2015
 
 
 
Estat d'execució del pressupost a 30/09/2015
 
 
Estat d'execució del pressupost a 31/12/2015
 


Pagament mitjà a proveïdors*
 
 
 
 

 

*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta, per a totes les Administracions Públiques, mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.

 

 
 
 
 

En aquest espai podreu consultar la despesa de l'Ajuntament del Vendrell per arees.
ConsultaSelecciona una area funcional : 


 
Estat d'execució del pressupost a 31/03/2014
 
 
 

Estat d'execució del pressupost a 30/06/2014

imatge doc pdf  Ingressos

imatge doc pdf  Despeses


Estat d'execució del pressupost a 30/09/2014

imatge doc pdf  Ingressos

imatge doc pdf  Despeses

 

Estat d'execució del pressupost a 31/12/2014

imatge doc pdf  Ingressos

imatge doc pdf  Despeses

 

Pagament mitjà a proveïdors*

imatge doc pdf  3r trimestre de 2014

imatge doc pdf  4t trimestre de 2014

*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta, per a totes les Administracions Públiques, mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.

 

 
 
 
 

En aquest espai podreu consultar la despesa de l'Ajuntament del Vendrell per arees.
ConsultaSelecciona una area funcional : ©2019 Ajuntament del Vendrell