El Consistori està integrat per 21 membres:

 

GOVERN :

 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC)

Kenneth Martínez Molina

-Alcaldia - Presidència

-Eina Ocupació

-Eina Espai Empresarial

Christian Soriano García

-Festes

-Polítiques de gènere, igualtat i drets LGTBIQ

-Participació Ciutadana

-Comunicació i Transparència

 

Sílvia Vaquero Martín

-Educació

-Cultura

-Turisme

 

Baltasar Santos Fernández

-Secretaria (Contractació, Assessoria jurídica)

-Hisenda (Serves Econòmics; Gestió Tributària, Tresoreria i Recaptació)

-Persones i Coneixement

-SAC

-Padró d'Habitants

 

Montserrat Martín Gibert

-Salut

-Serveis Socials

-Gent Gran

-Habitatge

 

Rubén Gràcia Maiques

-Informàtica

-Administració electrònica

-Joventut i Infància

-Transport

-Comerç

-Clubs i Entitats esportives

 

Núria Rovira Costas

-Urbanisme

-Mobilitat

-Medi Ambient i Sostenibilitat

-Àrees recreatives i camins

-Recollida de residus

 

Alfons Herrera Mimbrero

-Aigua

-Enllumenat

-Neteja de carrers

-Via pública

-Neteja d'edificis

-Manteniment d'edificis

-Cementiri

 

 

CIUTADANS

Maria Luz Ramírez Mancha

-Policia

-Protecció Civil

-Protecció i Convivència Animal

-Fires i Mercats

 

Maria Mar Negro Lorenzo

-Instal·lacions Esportives

-Activitats econòmiques

-Emprenedoria-Xarxa Emprenedora

 

 

AGRUPACIÓ VEÏNAL DE LES PLATGES

Severiano Matamoros Galban

-Cohesió territorial i platges

 

 

OPOSICIÓ:

 

 

 

SOM POBLE - ERC

Marc Robert Jané

Eva Mata Sendra

Gisela Arbós Bo

Lluís Navarrete i García

Salima El Youssoufi El Hadri

Josep Mañé Chaparro

 

 

JUNTS PEL VENDRELL

Josep Mercadé Aloy

 

PEL VENDRELL PRIMÀRIES

Josep Maria Llasat Roig

 

PODEM EL VENDRELL

Òscar Blasco Martínez

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup Municipal del PSC

Kenneth Martínez Molina

Christian Soriano García

Silvia Vaquero Martín

Baltasar Santos Fernández

Montserrat Martín Gibert

Rubén Gracia Maiques

Núria Rovira Costas

Alfons Herrera Mimbrero


Grup Municipal de Som Poble - ERC - AM

Marc Robert Jané

Eva Maria Mata i Sendra

Gisela Arbós i Bo

Luis Miguel Navarrete i García

Salima El Youssoufi El Hadri

Josep Mañé Chaparro

 

Grup Municipal de C’s

Maria Luz Ramírez Mancha

Maria Mar Negro Lorenzo

 

Grup Municipal de Junts pel Vendrell

Josep Mercadé Aloy

Regidor/a (pendent de nomenar)

 

Grup Municipal de Pel Vendrell - Primàries

Josep Maria Llasat Roig

 

Grup Municipal de Podem

Òscar Blasco Martínez

 

Grup Municipal de AVP-FIC

Severiano Matamoros Galbán

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Blasco Martínez

 

 

facebook_48twitter_48