L’¡lla de vianants és un espai destinat preferentment als vianants on disposen de la totalitat de l’amplada del carrer per poder caminar. Aquest espai és una àrea ambiental lliure de cotxes i vehicles de motor.

L’illa de vianants està vorejada per portes d’entrada, que són accessos senyalitzats a l’efecte i amb càmeres lectores de matrícules. Per poder accedir-hi lliurement amb el vehicle és necessari que la persona disposi d’una autorització

     Accs_Regulat_Plaa_Nova_ok

                  Illa de vianants: Accés per porta d'entrada a la Plaça Nova

 

Vegeu plànol d'illa de vianants

 Imagen1

 Acces_planol

 

Qui pot sol.licitar la targeta d'identificació de vehicle:

Qualsevol persona que tingui un habitatge, un garatge o un negoci a l'illa de vianants pot demanar autorització per accedir-hi. Els comerços han de comunicar les matrícules dels vehicles dels seus proveïdors que podran accedir-hi en l'horari establert.

L'Ajuntament del Vendrell facilita als veïns i comerciants de l'illa de vianants una targeta d'identificació per al vehicle, perquè puguin accedir-hi sense ser denunciats i perquè constin a la base de dades dels vehicles autoritzats.

 

Lliure accés a la illa de vianants:

Per tal de facilitar als transportistes l'accés a l'illa de vianants per fer la càrrega i la descàrrega de productes als establiments de la zona, l'horari establert serà el següent:

De dilluns a dissabte:
Matins de 8 h a 11 h
Tardes de 15 h a 17 h

 

Tipus d'acreditacions

Acreditació permanent

Tenen dret a obtenir l’acreditació permanent els vehicles que siguin:

• D’una persona resident a l’illa de vianants.
• D’una persona titular d’un domicili, d’un garatge o local comercial a l’illa de vianants.
• De serveis públics.
• De taxis.
• De persones amb mobilitat reduïda.

 

Els vehicles autoritzats permanentment disposaran d’un adhesiu acreditatiu que haurà de figurar enganxat i visible a la part frontal esquerra del parabrises.

 

Acreditació vehicles

 

Aquest tipus d’acreditació es pot sol•licitar mitjançant instància a l’Ajuntament del Vendrell. Aquest tràmit és gratuït.

 

Documentació necessària per optar a les acreditacions permanents:

• Instància general. És imprescindible incloure a la sol•licitud un telèfon i un correu electrònic.
• DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol•licitant (fotocòpia).
• Document que acrediti la propietat de la plaça d’aparcament o contracte de lloguer en vigor (fotocòpia).
• Permís de circulació i Targeta d’Inspecció Tècnica (fotocopia).

 

Vegeu els tràmits:

Sol.licitud de targeta per l'accés a l'illa de vianants

 

Acreditació temporal

 

Tenen dret a obtenir l’acreditació temporal els vehicles per circumstàncies que no estiguin previstes per acreditacions permanents.

Aquesta sol•licitud d’acreditació temporal s’haurà de fer amb una antelació mínima de 48 hores a la necessitat d’accés mitjançant el correu electrònic plevilla@elvendrell.net

En el cas que no es pugui preveure es disposarà de 48 hores posteriors per presentar una justificació mitjançant el mateix correu electrònic. Aquest tràmit és gratuït.

 

Documentació necessària per optar a les acreditacions temporals:

• Correu electrònic a plevilla@elvendrell.net justificant la necessitat i indicant clarament el dia i franja horària amb una antelació de 48 hores.

 

 

Tornar - Mou-te en vehicle privat

Tornar - Zona de vianants del Vendrell

©2019 Ajuntament del Vendrell