Interoperabilitat entre Estacions de recàrrega de vehicle elèctric.

 

Interoperabilitat

 

L'Aliança de municipis per a la interoperabilitat de les Estacions de recàrrega d'accés públic semiràpides i ràpides per a vehicles elèctrics a Catalunya, compren la totalitat de municipis adherits que disposen d'una estació interoperable, dins el pla estratègic PIRVEC 2016-2019 de la Generalitat de CAtalunya.

D'aquesta forma s'aconsegueix que un únic usuari pugui assolir una mobilitat plena entre els municipis que es troben adherits amb una sola targeta d'usuari.

Més informació

La recàrrega es pot fer des d’un punt d’accés exclusiu o vinculat al vehicle elèctric o bé des d’un punt d’accés públic. En funció de la potència de càrrega, existeixen estacions de recàrrega normal, semiràpida i ràpida.

 

Especificacions de punts de recàrrega

Tipus carregadors

 

Tipologies existents:

1-Punt de recàrrega normal

  • Punt de recàrrega amb endoll convencional
  • Wall box o punt específic de recàrrega

 

2-Estació de recàrrega semiràpida

  • Punt de recàrrega semiràpida de corrent altern
  • Punt de recàrrega semiràpida de corrent continu

 

3-Estació de recàrrega ràpida

  • De corrent altern i continu

 

 

 

 

 

facebook_48twitter_48