Estació pública de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics al municipi del Vendrell (EdRRA)

El dia 24 de maig de 2019 es va posar en servei l’Estació de Recàrrega Ràpida de vehicles elèctrics (EdRRA) ubicada a la plaça Orient, al costat de l’accés a l’edifici del Mercat Municipal.

Localització punt de càrrega Vendrell

L’Ajuntament del Vendrell va rebre una subvenció de 40.000 euros de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per a la instal·lació d’una EdRRA d’accés públic.

L’EdRRA permet una recàrrega ràpida per vehicles elèctrics en corrent contínua amb protocols CHAdeMO, COMBO CCS i, en corrent alterna, amb Mode 3. L’equip té una potència màxima de 50kW, disposa de pantalla interactiva i comunicacions, Ethernet i 3G, i datalogger integrat que facilita la interacció amb l’usuari i la gestió remota amb el centre de control. Aquest punt de recàrrega està equipada per identificar l’usuari mitjançant targetes d’autenticació o mitjançant una App de telèfon mòbil.

 Vehicle elèctric EdRRA

 

 

Xarxa d'Estacions de recàrrega semiràpida i ràpida de vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC) 

 Icone xarxa recàrrega

Xarxa complerta d'Estacions de recàrrega de vehicles elèctrics (incloent PIRVEC)

Xarxa complerta recarrega

 

Interoperabilitat entre Estacions de recàrrega de vehicle elèctric.

 

Interoperabilitat

 

L'Aliança de municipis per a la interoperabilitat de les Estacions de recàrrega d'accés públic semiràpides i ràpides per a vehicles elèctrics a Catalunya, compren la totalitat de municipis adherits que disposen d'una estació interoperable, dins el pla estratègic PIRVEC 2016-2019 de la Generalitat de CAtalunya.

D'aquesta forma s'aconsegueix que un únic usuari pugui assolir una mobilitat plena entre els municipis que es troben adherits amb una sola targeta d'usuari.

Més informació

La recàrrega es pot fer des d’un punt d’accés exclusiu o vinculat al vehicle elèctric o bé des d’un punt d’accés públic. En funció de la potència de càrrega, existeixen estacions de recàrrega normal, semiràpida i ràpida.

 

Especificacions de punts de recàrrega

Tipus carregadors

 

Tipologies existents:

1-Punt de recàrrega normal

  • Punt de recàrrega amb endoll convencional
  • Wall box o punt específic de recàrrega

 

2-Estació de recàrrega semiràpida

  • Punt de recàrrega semiràpida de corrent altern
  • Punt de recàrrega semiràpida de corrent continu

 

3-Estació de recàrrega ràpida

  • De corrent altern i continu

 

 

 

 

 

facebook_48twitter_48