Zones d'aparcament del Vendrell

Hi ha diferents bosses d'estacionament de vehicles arreu del municipi del Vendrell. Principalment donen servei a estacions de transport interurbà i a zones d'elevada densitat de població i d'equipaments públics.

Zones_aparcament

 

Estacionaments amb horari limitat

Les zones d'estacionament amb horari limitat  del municipi del Vendrell, estan subjectes a uns horaris d'ús i a unes tarifes determinades segons la modalitat d'estacionament i el temps d'estacionament.

altAparc_Rotacio_1 

 

Aparcament de vehicles adaptats - persones amb mobilitat reduïda (PMR) 

Les reserves públiques per a l'estacionament de vehicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda (PMR) estan situades en aquells emplaçaments del municipi que garanteixin la seva accessibilitat i mobilitat quotidiana; principament són prop d'estacions de transport públic, equipaments d'interès públic i a zones d'elevada densitat de població.

 

Parquing_PMR.1Parking_PMR_2 

 

Aparcament per a bicicletes

Els aparcaments de bicicleta es situen arreu del municipi prop d'equipaments públics i cèntrics en barris urbans, per tal de donar servei a la mobilitat quotidiana amb bicicleta al municipi del Vendrell.

 

Parking_bicicletes

 

Aparcament per a camions i remolcs

L'aparcament per a camions i remolcs del Polígon Industrial de la Cometa garanteix als usuaris del servei un equipament vigilat per estacionar els seus vehicles, donat que no està permès estacionar aquests vehicles a la via pública. 

 Aparcament_camions_1

 

Zones de càrrega i descàrrega

Són reserves d'espai a la via pública per poder efectuar parada durant un temps limitat i portar a terme operacions de càrrega i descàrrega.

Zones carrega-descàrrega

 

Tornar a la pàgina principal

 

 

Zones carrega-descàrrega

Són reserves d'espai a la via pública per poder efectuar parada durant un temps limitat i portar a terme operacions de càrrega i descàrrega. Aquestes reserves estan ubicades arreu del municipi, principalment a les zones amb més concentració de serveis i activitats.

Les condicions específiques d'ús de cada zona de càrrega i descàrrega s'indiquen en la senyalització vertical (placa complementària). L'espai on es poden efectuar les operacions de càrrega i descàrrega està senyalitzat amb marques vials grogues disposades en zig-zag.

Acces planol descarrega

 

Tornar - On puc aparcar

Són reserves d'estacionament per a l'ús genèric de persones amb mobilitat reduïda, que es desplacin mitjançant vehicle privat. Aquests estacionaments es caracteritzen per tenir unes dimensions proporcionalment més grans que els estacionaments convencionals.

Es situen habitualment a prop d'equipaments d'interès general i de barris amb densitat elevada de població.

                           Parquing_PMR

Els usuaris d'aquests estacionaments han de ser els ciutadans que tinguin la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, modalitat conductor, i que estiguin empadronats o treballin al municipi.

 

Acces_planol_parking_PMR

 

Tornar - On puc aparcar

 

 

Al Polígon Industrial de la Cometa hi ha una zona habilitada per a l'aparcament de camions i remolcs al Vendrell.

Capacitat: 49 vehicles, de les quals, 34 places per vehicles de gran tonatge. D'aquestes últimes, 23 medeixen 17x3,5 metres i 11 places medeixen 12,5x3,5.

 

           Aparcament_camions

 

Adreça: C.Carboners, 10. Polígon industrial La Cometa

Acces_planol_parking

 

Horari de funcionament: 24 h, 7 dies a la setmana

Serveis: L’aparcament disposa de sistemes d’accés controlat per comandament i de seguretat mitjançant vídeovigilància

 

Telèfon d'informació: 977.660.947

Horaris d'informació i reserves:
Horari d'hivern: 8 a 14 h i de 16 a 18 h
Horari d'estiu: 8 a 14 h 

 

Tarifes: Veure epígraf núm.21 de l'ordenança fiscal núm. 35

 

Tornar - On puc aparcar

Zones d'estacionament amb horari limitat.

Segons l'actual Ordenança de circulació del municipi del Vendrell:

Modalitats: "zona blava", "zona de parquímetres", "aparcament vigilat".

Article 92. Aquestes zones d'estacionament amb horari limitat estaran convenientment senyalitzades. Amb els senyals preceptius que informin a l'usuari de la modalitat d'estacionament limitat, s'indicarà els horaris en què aquestes afecten la restricció de la via pública, així com d'altres previsions necessàries per una correcta utilització de les mateixes.

Les zones d'estacionament amb horari limitat tenen per objecte facilitar l'estacionament dels usuaris a zones d'elevada concurrència pública, com zones d'activitats terciàries, zones comercials i equipaments, promovent l'òptima rotació de vehicles a les places d'estacionament.

                    Aparcament_de_rotacio

Acces_planol_parking_rotacio 

 

ZONA DE PARQUÍMETRES: 235 places a tot el municipi

Horari: Segons senyalització de cada zona.

Al centre, dilluns a dissabte de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores

 

APARCAMENT PLAÇA PEP JAI: 281 places

Adreça: Pl.Pep Jai s/n 

Horari: 24 hores al dia, 7 dies a la setmana

 

Tarifes: Veure ordenança fiscal núm.18

 

APARCAMENT EL VENDRELL CENTRE: 248 places

Adreça: Av.Jaume Carner, 40 (costat Estació d'autobusos)

Horari: 24 hores al dia, 7 dies a la setmana

 

Tornar - On puc aparcar

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell