Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell facilita als veïns i comerciants de l'illa de vianants un adhesiu per què puguin accedir-hi sense ser multats.
Els veïns que visquin a l'illa de vianants podran fer una parada puntual per carregar i descarregar, accedir al garatge, etc.
Els comerciants de l'illa de vianants podran utilitzar aquest adhesiu per tal d'accedir al seu establiment per carregar i descarregar el seu gènere.

Qui ho pot demanar?

Veïns i comerciants de l'illa de vianants.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Volant d’empadronament (en cas de resident)

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Entre 10 i 15 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Adhesiu per al vehicle.

Quins serveis intervenen?

Departament de Via Pública.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

- Aquest adhesiu solament es concedeix als veïns que visquin a l'illa de vianants.

- És un adhesiu de color blau, tipus enganxina i s'ha de col·locar dins del vehicle en un lloc visible a l'exterior.

- No es podrà estacionar dins de l'Illa de vianants.

 * Carrers que formen part de l'illa de vianants que requereixen disposar d’adhesiu:

Prat de la Riba
Dels Cafès
Alt
Baixada Sant Miquel
Nord
Astre
Plaça Jaume I
Plaça Garrofes
Garrofes
Llibertat
Racó
Crèdit
Progrés
Plaça del Centre
Àngel Guimerà
Montserrat
Plaça Nova
Andreu Nin
Major
Carnisseria
Mar
Peix
Dr. Olivé
Dr. Garcia
Plaça Vella
Plaça Francesc Macià

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'adhesiu d'accés a l'illa de vianants

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell