Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell facilita als veïns i comerciants de l'illa de vianants un adhesiu per què puguin accedir-hi sense ser multats.
Els veïns que visquin a l'illa de vianants podran fer una parada puntual per carregar i descarregar, accedir al garatge, etc.
Els comerciants de l'illa de vianants podran utilitzar aquest adhesiu per tal d'accedir al seu establiment per carregar i descarregar el seu gènere.

Qui ho pot demanar?

Veïns i comerciants de l'illa de vianants.

Quins documents s’han de presentar?

Acreditació permanent:

1. Instància general.
2. Fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant).
3. Fotocòpia del document que acrediti la propietat de la plaça d’aparcament o contracte de lloguer en vigor.
4. Fotocòpia del Permís de circulació i Targeta d’Inspecció Tècnica.
5. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Acreditació temporal:

 

- Tenen dret a obtenir l’acreditació temporal els vehicles per circumstàncies que no estiguin previstes per acreditacions permanents.

- Aquesta sol·licitud d’acreditació temporal s’haurà de fer amb una antelació mínima de 48 hores a la necessitat d’accés, mitjançant el correu electrònic plevilla@elvendrell.net En el cas que no es pugui preveure es disposarà de 48 hores posteriors per presentar una justificació mitjançant el mateix correu electrònic.

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Entre 10 i 15 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Adhesiu per al vehicle.

Quins serveis intervenen?

Departament de Policia Municipal.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

- Els vehicles autoritzats permanentment disposaran d’un adhesiu acreditatiu que haurà de figurar enganxat i visible a la part frontal esquerra del parabrises.

- No es podrà estacionar dins de l'illa de vianants.

On es pot trobar més informació?

https://www.elvendrell.net/mou-te-a-peu-cid-807/zona-de-vianants-cid-809

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell