Entre altres opcions i informacions, les funcionalitats principals són : 

  • Habitants: Consulta de les dades personals que consten en el padró d'habitants de l'ajuntament, així com del domicili d'empadronament. Expedició telemàtica de volants.
  • Registre entrada i sortida: Permet consultar i imprimir els assentaments d'entrada i sortida al Registre General de l'Ajuntament.
  • Recaptació: Titularitat dels tributs, justificants i tríptics de pagament i consulta de rebuts pagats i pendents.
  • Tributs de Padró: Permet consultar i imprimir els objectes tributaris que li corresponen, com l'IBI, l'IAE, vehicles, recollida d'escombraries, domiciliacions bancàries i fiscals, etc.

 

©2019 Ajuntament del Vendrell