Escola bressol Municipal El Puig
Adreça: Carrer Ramon d’Abadal, 1
Telèfon: 977 66 69 96
Correu electrònic: ebmelpuig@elvendrell.net

Escola bressol Municipal Ralet, Ralet
Adreça: Carrer Ribera d’Ebre, 13
Telèfon: 977 15 53 15
Correu electrònic: ebmraletralet@gmail.com

Escola bressol Municipal Mestral
Adreça: Carrer Conflent, 111
Telèfon: 977 15 42 90
Correu electrònic: e3010906@xtec.cat

Escola bressol Municipal el Botafoc
Adreça: Avinguda Baix Penedès, 90
Telèfon: 656 890 738
Correu electrònic: ebmbotafoc@gmail.com

Escola bressol Municipal el Riuet (Coma-ruga)
Adreça: Carrer Ocells, 29
Telèfon: 977 68 09 36
Correu electrònic: ebmelriuet@gmail.com

©2019 Ajuntament del Vendrell