Escoles bressols municipals El Vendrell

 

 

Ha finalitzat el calendari de matriculació per les escoles bressols municipals pel curs 2024/2025.

A partir del mes de juliol, podreu informar-vos sobre les vacants que hagin quedat a través del correu electrònic: preinscripciovendrell@gmail.com o bé per telèfon al 977668962.

També podeu fer-ho  presencialment a l'oficina de la Rambla, 24 en horari: de 09:00 a 13:00h.

 

Documentació Imprescindible per a matrícules:

-Llibre de família o document de filiació

-DNI/NIE/PASSAPORT dels progenitors/progenitores/tutors/tutores

-Targeta sanitària de l’infant

-Llibre de vacunes

Per als infnats nascuts al 2024 també cal aportar:

-Certificat de titularitat bancària del compte on aparegui el titular que fa la matrícula

 

EXCEPCIÓ PER ALS INFANTS NASCUTS AL 2023

-Per a infants nascuts al 2023, l’escolarització és universal i gratuïta. Es podran beneficiar d’una plaça pública totes les famílies empadronades a El Vendrell abans de l’1 de gener de 2024.
-Les famílies empadronades amb posterioritat a l’1 de gener de 2024 hauran d’acreditar l’empadronament adjuntant un contracte de lloguer o un document que indiqui la compra d’un habitatge, dins del municipi.

La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell