Es tracta d’una iniciativa de cooperació educativa que vol promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana en un marc multilingüe entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la regidoria d’educació de l’Ajuntament del Vendrell amb la participació d’entitats de la vila, en la qual la funció educativa i social de l’aprenentatge supera l’àmbit del sistema educatiu i esdevé una responsabilitat col·lectiva.
És una proposta educativa i innovadora que vol donar resposta a les necessitats de la nostra societat. una responsabilitat a l’hora de promoure hàbits, valors i capacitats que ens ajudin a construir una ciutadania preparada per al món complex i divers del que formen part.
És tota la societat que ha de ser educadora, i els Plans educatius d’entorn són un reforç important per a la xarxa de relacions humanes i educatives.
Adreça: Camí Reial, 17
Telèfon: 977 664 002
Correu electrònic: peevendrell@gmail.com
Blog: https://peevendrell.blogspot.com/

©2019 Ajuntament del Vendrell