Què és i per a què serveix?

Tota activitat, que deixi d'existir com a tal, ha de donar-se de baixa tant a nivell de permís d'obertura a l'Ajuntament com d'Hisenda.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol empresa o persona que tingui un negoci i vulgui cessar la seva activitat.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud del titular de l'activitat mitjançant sol·licitud general.
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia de la baixa de la declaració censal a Hisenda de Tarragona (veure observacions).
4. Sol·licitud de baixa de l'autorització sanitària en cas dels següents establiments (apartat descarregar sol·licituds - Per més informació podeu contactar amb la tècnica de Salut al telèfon 977166421):
- minoristes de carns fresques i derivats
- amb elaboració i venda de menjars preparats
- que ofereixen serveis de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

Quina normativa regeix?

- Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

10 dies.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Comunicació de la baixa.

Quins serveis intervenen?

Departament de Secretaria
Departament de Salut

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

No hi ha recurs.

Observacions

- La baixa de la declaració censal  per a persones físiques i empreses que no tenen ingressos superiors a 1.000.000 € es tramita a Hisenda de Tarragona, Rambla Nova, 93-95.
- En el cas d´empreses que tenen ingresos superiors a 1.000.000 €, la baixa es tramita a BASE, C. de Mar, 3.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Sol•licitud de baixa de l'autorització sanitària dels establiments amb elaboració i venda de menjars preparats

Sol•licitud de baixa de l'autorització sanitària dels establiments minoristes de carns fresques

Sol•licitud de baixa de l'autorització sanitària dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell