Què és i per a què serveix?

És el tràmit que permet votar en aquestes eleccions Municipals a la ciutadania estrangera no comunitària de països amb Acord de reciprocitat de vot per a les eleccions municipals i resident a Espanya.
Una vegada complimentada, l'Ajuntament enviarà la sol·licitud d’inscripció a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral perquè la inclogui al cens i tingui l'opció de poder votar en les properes eleccions Municipals.

Qui ho pot demanar?

Tota persona, major d'edat i amb plenes facultats, que sigui:
- Ciutadà/ana nacional de països amb acords (únicament en aquestes eleccions municipals): Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Regne Unit, Trinidad i Tobago.
- Inscrit/a al Padró municipal d’habitants
- Disposar de l’autorització de residència a Espanya.
- Haver residit legalment a Espanya: 5 anys al moment de fer la sol·licitud, 3 anys pels nacionals del Regne Unit i 3 anys el dia de la votació pels nacionals de Noruega. (Aquest requisit, únicament pot justificar-se amb l’aportació d’un certificat de residència expedit per la Comissaria de Policia).

Quins documents s'han de presentar?

- Targeta d’identitat d’estranger (pels nacionals de Noruega i Islàndia i Regne Unit, s’admetrà també el document nacional d’identitat o el passaport del seu país d’origen)

Quina normativa regeix?

Llei 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General.
Ordre EHA/2264/2010, de 20 de juliol, modificada per l'Ordre ECC/1758/2014, de 23 de setembre.
Resolució de 27 d’octubre de l’Oficina del Cens Electoral.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l’1 de desembre al 15 de gener de 2023.

Com i on es pot presentar?
 *Presencialment, mitjançant la complementació de l’imprès de sol·licitud d’inscripció, a:
Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, baixos L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Servei d'Atenció a la Ciutadania a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010

Servei d'Atenció a la Ciutadania del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 010

* Correu postal (no necessita franqueig) adreçada a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral. 43005-Tarragona
* Internet: mitjançant el tràmit de “Sol·licitud d’inscripció” a través de la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE): https://sede.ine.gob.es amb el sistema d’identificació cl@ve

Temps de resposta i caducitat

A partir de 30 dies aproximadament, rebrà comunicat de l'Oficina del Cens Electoral

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud d’inscripció.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció a la Ciutadania del Vendrell
Servei d'Atenció a la Ciutadania de Coma-ruga
Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta al Padró d’Habitants
Canvi de domicili d’empadronament
Renovació de l'empadronament

Descarregar sol·licitud

Sol·licitud d’inscripcio al Cens de ciutadans estrangers no comunitaris de Països amb Acord

 

ELECCIONS MUNICIPALS - 28 de maig de 2023

Què és i per a què serveix?

És el tràmit que permet votar en aquestes eleccions Municipals a la ciutadania estrangera de la Unió Europea, resident a Espanya.

Una vegada complimentada, l'Ajuntament enviarà la manifestació d’intenció de vot a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, intenció que serà vàlida mentre resideixi a Espanya o que, presenti una nova sol·licitud en un altre sentit.

Qui ho pot demanar?

Tota persona, major d'edat i amb plenes facultats, que sigui:

-  Ciutadà/ana de la Unió Europea: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea

-  Inscrit/a al Padró municipal d’habitants.

Quins documents s'han de presentar?

Targeta d’identitat on figura el NIE, document d'identitat o passaport del seu país d’origen

Quina normativa regeix?

Resolució de 7 de setembre de 2010 de l'Oficina del Cens Electoral.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

La manifestació de voluntat de votar a Espanya té caràcter permanent mentre l'interessat/da resideixi a Espanya, excepte sol·licitud formal en un altre sentit. Perquè tingui efecte en el cens electoral vigent de les eleccions municipals de 28 de maig de 2023, les altes en Padró i les declaracions formals hauran de realitzar-se com tard el dia 30 de gener de 2023.

Les manifestacions presentades després del 30 de gener de 2023, incloses les que poguessin presentar-se per reclamació a les dades d'inscripció en el cens electoral, no s'incorporaran en el cens vigent de les eleccions de 28 de maig de 2023.

Com i on es pot presentar?

* Presencialment, mitjançant la complementació de l’imprès de declaració formal, a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, baixos L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Servei d'Atenció a la Ciutadania a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga

Telèfon 010

Servei d'Atenció a la Ciutadania del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Telèfon 010

* Correu postal: (no necessita franqueig) adreçada a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral. 43005-Tarragona

* Internet: https://sede.ine.gob.es/manifestacionVotoPermanente/presentacion de la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), mitjançant el sistema cl@ve.

Temps de resposta i caducitat

A partir de trenta dies aproximadament, rebrà comunicat de l'Oficina del Cens Electoral

Quina documentació es lliura?

Còpia de la declaració formal d’intenció de vot

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció a la Ciutadania del Vendrell
Servei d'Atenció a la Ciutadania de Coma-ruga
Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta al Padró d’Habitants
Canvi de domicili d’empadronament
Confirmació de l’empadronament per a estrangers comunitaris i assimilats

Descarregar sol•licitud

Declaració formal d'intenció de vot

 

 

 

 

Què és i per a què serveix?

Els ciutadans, normalment estrangers empadronats al Vendrell, poden convidar a familiars, amics, etc, que venen de fora a visitar-los durant un temps determinat.
Des del passat 11 de juny de 2007, les  autoritats han posat com a requisit als turistes no comunitaris que es vulguin allotjar en un domicili particular una carta d'invitació tramitada davant la Policia, i ni l'Ajuntament ni el notari la poden tramitar.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

Per aclarir qualsevol dubte sobre la documentació a presentar, s'haurà de contactar amb el telèfon directe d'invitacions per a estrangers de la Policia Nacional: 977 248 612 (de 17.00 a 20.00h).

Quina normativa regeix?

- Ordre pre/1283/2007, de 10 de maig (publicada a BOE l'11 de maig de 2007).

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Comissaria de la Policia Nacional a Tarragona
Pl. Orleans, s/n
43005-Tarragona

Quina documentació es lliura?

L'Ajuntament facilitarà a qui ho sol·liciti la informació sobre el tràmit. El model de sol·licitud es podrà descarregar al següent apartat, a l'enllaç de Carta de Invitación, per tal que la puguin presentar complimentada a la Comissaria de la Policia Nacional.

On es pot trobar més informació?

Policia Nacional: 977 248 612, de 17.00 a 20.00h.

Carta de Invitación (Ministerio del Interior)

 

 

 

Què és i per a què serveix?

És el tràmit que permet donar al ciutadà la possibilitat que se l’inclogui o exclogui de les còpies dels cens electoral que es lliuren als representatns de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral
Una vegada complimentada, l'Ajuntament enviarà la sol•licitud a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral i aquesta tindrà caràcter permanent excepte sol•licitud en un altre sentit.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, major d’edad i que figuri inscrita en el cens electoral del municipi. Si no ha manifestat l'exclusió de forma expressa, estarà inclòs en les còpies corresponents.. Per realitzar la sol·licitud s'exigeix un certificat electrònic, reconegut per la plataforma de validació @firma del Ministeri de Política Territorial i Administracions Públiques i validat per l'Oficina del Cens Electoral, o mitjançant el sistema Cl @ veu.

Quins documents s’han de presentar?

1- Sol·licitud específica
2- Document d'identitat

Quina normativa regeix?

Article 39.3 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General.
Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

Com i on es pot presentar?

Presencialment amb cita prèvia, emplenant el formulari que trobareu a: https://www.elvendrell.net/tramits-i-gestions/tramits-municipals

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):
De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Oficina del Cens Electoral
C/ Pare Agustí Altisent, 1
43005 Tarragona
Telèfon 977249662/977248578
* Internet: https://sede.ine.gob.es/ce_exclusion_copias amb certificat digital o bé mitjançant el sistema Cl@ve/Pin.

Temps de resposta i caducitat

A partir de 30 dies aproximadament, rebrà comunicat de l'Oficina del Cens Electoral.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció al Ciutadà del Vendrell
Servei d'Atenció al Ciutadà de Coma-ruga
Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

https://sede.ine.gob.es/

Descarregar sol·licitud

Sol·licitud d’exclusió / inclusió a les còpies del cens electoral per realitzar enviaments postals de propaganda electoral

 

 

 

Què és i per a què serveix?

És un volant que fa l'Ajuntament en el qual consta el darrer domicili del difunt i la data de la seva baixa per defunció.
Normalment, aquest volant el sol·licita el notari per fer les escriptures d'herència i altres.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1.- Original del document identificatiu del sol·licitant.
2.- Llibre de família o quelcom altre document acreditatiu del parentiu.
3.- Original de la partida de defunció.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.
Presencialment: a l’Oficina d’Empadronament, sense cita prèvia, en horari de 9 h a 14 h o al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC), amb cita prèvia, s’haurà d’omplir i enviar el formulari: https://www.elvendrell.net/tramits-i-gestions/tramits-municipals

Per correu postal: a la següent adreça:

Ajuntament del Vendrell
Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Temps de resposta

Al moment.

Quina documentació es lliura?

1. Volant de defunció.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció la Ciutadà

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Baixa del padró d'habitants

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell