Què és i per a què serveix?

És el tràmit que permet votar en aquestes eleccions Municipals a la ciutadania estrangera no comunitària de països amb Acord de reciprocitat de vot per a les eleccions municipals i resident a Espanya.
Una vegada complimentada, l'Ajuntament enviarà la sol·licitud d’inscripció a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral perquè la inclogui al cens i tingui l'opció de poder votar en les properes eleccions Municipals.

Qui ho pot demanar?

Tota persona, major d'edat i amb plenes facultats, que sigui:
- Ciutadà/ana nacional de països amb acords (únicament en aquestes eleccions municipals): Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Regne Unit, Trinidad i Tobago.
- Inscrit/a al Padró municipal d’habitants
- Disposar de l’autorització de residència a Espanya.
- Haver residit legalment a Espanya: 5 anys al moment de fer la sol·licitud, 3 anys pels nacionals del Regne Unit i 3 anys el dia de la votació pels nacionals de Noruega. (Aquest requisit, únicament pot justificar-se amb l’aportació d’un certificat de residència expedit per la Comissaria de Policia).

Quins documents s'han de presentar?

- Targeta d’identitat d’estranger (pels nacionals de Noruega i Islàndia i Regne Unit, s’admetrà també el document nacional d’identitat o el passaport del seu país d’origen)

Quina normativa regeix?

Llei 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General.
Ordre EHA/2264/2010, de 20 de juliol, modificada per l'Ordre ECC/1758/2014, de 23 de setembre.
Resolució de 27 d’octubre de l’Oficina del Cens Electoral.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l’1 de desembre al 15 de gener de 2023.

Com i on es pot presentar?
 *Presencialment, mitjançant la complementació de l’imprès de sol·licitud d’inscripció, a:
Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, baixos L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Servei d'Atenció a la Ciutadania a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010

Servei d'Atenció a la Ciutadania del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 010

* Correu postal (no necessita franqueig) adreçada a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral. 43005-Tarragona
* Internet: mitjançant el tràmit de “Sol·licitud d’inscripció” a través de la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística (INE): https://sede.ine.gob.es amb el sistema d’identificació cl@ve

Temps de resposta i caducitat

A partir de 30 dies aproximadament, rebrà comunicat de l'Oficina del Cens Electoral

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud d’inscripció.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció a la Ciutadania del Vendrell
Servei d'Atenció a la Ciutadania de Coma-ruga
Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta al Padró d’Habitants
Canvi de domicili d’empadronament
Renovació de l'empadronament

Descarregar sol·licitud

Sol·licitud d’inscripcio al Cens de ciutadans estrangers no comunitaris de Països amb Acord

 

©2019 Ajuntament del Vendrell