plgespetit05        

El litoral del Vendrell el formen les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs, les quals ofereixen unes característiques pròpies diferents entre si, com l’espai de protecció natural de les Madrigueres, la Reserva Marina de la Masia Blanca o el corriol camanegre i altres ocells autòctons que nidifiquen als sorrals delimitats de la platja de Coma-ruga i que conviuen amb una zona d’afluència turística. Aquesta diversitat d’ambients i d’usos suposa una dificultat a l’hora de gestionar aquests espais clau del municipi pel seu potencial turístic, econòmic i social.

L’Ajuntament del Vendrell, de forma voluntària, està compromès amb el medi ambient i la qualitat dels serveis a les platges del municipi, mitjançant la coordinació i la col•laboració de tots els departaments municipals i agents implicats que treballen en nom del consistori implantant un Sistema de Gestió Integrat Ambiental i de Qualitat, segons les normes ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015

Els compromisos que adquireix l’Ajuntament del Vendrell es basen en les següents línies d’actuació:

1.- Complir l’oferta de serveis de qualitat per garantir l’ús i el gaudi de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs en unes condicions idònies d’accessibilitat, seguretat, confortabilitat i condicions higienicosanitàries, gestionant de forma adequada l’aigua, la sorra, els residus i la resta de serveis de la zona de bany adaptats a les necessitats de la societat.

2.- Establir mecanismes de millora contínua en la gestió de les platges, mitjançant la definició d’objectius i el control dels aspectes ambientals generats, prevenir la contaminació i minimitzar l’impacte de les activitats que es desenvolupen a la zona de bany, garantint unes bones pràctiques ambientals.

3.- Proporcionar serveis de qualitat a la zona de bany de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs per aconseguir la màxima satisfacció de les persones usuàries.

4.- Complir i fer complir la legislació ambiental vigent, així com la resta de normatives aplicables per garantir un bon funcionament de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs.

5.- Afavorir la comunicació interna i externa amb criteris de transparència i promoure la formació i sensibilització de tots els agents, empreses concessionàries i proveïdors implicats en la gestió de les platges basades en la sensibilització, la formació ambiental, la qualitat i la satisfacció dels usuaris.

6.- Traslladar a les empreses concessionàries, contractistes i proveïdors els principis estratègics de la corporació municipal per impulsar la seva implantació, i difondre i posar a disposició de la ciutadania els principis generals de la gestió ambiental i de qualitat de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs.

7.- Definir programes de gestió específics i establir un òrgan de direcció del sistema de gestió integrat de les platges, del qual formen part les regidories i departaments relacionats amb la zona de bany.

Per aconseguir-ho, l’Ajuntament del Vendrell vol fer partícips d’aquesta política les persones usuàries, així com les que realitzen les seves activitats a les platges, col•laborant en la protecció i millora del litoral del Vendrell i buscant la satisfacció de tots els que gaudeixen de la zona de bany.

El Vendrell, febrer de 2018

 20170630 074449   20170630 074456

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell