Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del mercat "El racó de l'art" que els autoritza a vendre els seus productes.

Es celebra el 1r dissabte de cada mes, al c/ Cafès del Vendrell, de 10 h a 20 h.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes que tenien autorització anual l’any anterior.

Quins documents s’han de presentar?

De forma electrònica (requereix autenticació).:
1. instància genèrica. Caldrà especificar si es vol participar de forma anual o de forma esporàdica.
2. Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil amb el rebut vigent.

Quin preu té?

       Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Pagament:
La notificació de la liquidació servirà d’autorització per a la participació en el mercat.

Com i on es pot presentar?

Accés electrònic a través d'Internet: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals).

En quines dates es pot fer?

A principi d'any.

Temps de resposta

Durant tot l'any.

Quina documentació es lliura?

Presencialment es lliurarà còpia de la instància amb el registre.

Quins serveis hi intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica
Servei d'Atenció a la Ciutadania

Quins recursos podem utilitzar?

El recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Model d'autorització

Tràmits relacionats

Mercat "El racó de l'art"

Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del Mercat d'Antiquaris i Brocanters que els autoritza a vendre els seus productes.

Es celebra el 2n dissabte de cada mes, a la Rambla del Vendrell, de 9 h a 15 h.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes que tenien autorització anual l’any anterior.

Quins documents s'han de presentar?

De forma electrònica (requereix autenticació):
1. instància genèrica. Caldrà especificar si es vol participar de forma anual o de forma esporàdica. 
2. còpia de la pòlissa de responsabilitat civil amb el seu rebut vigent.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Pagament:
La notificació de la liquidació servirà d’autorització per a la participació en el mercat.

En quines dates es pot fer?

A principi d'any.

Com i on es pot presentar?

Accés electrònic a través d'Internet: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Durant tot l'any.

Quina documentació es lliura?

Presencialment es lliurarà còpia de la instància amb el registre.

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.
Servei d'Atenció a la Ciutadania.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud

Model d'autorització

Tràmits relacionats

Mercat d'Antiquaris i Brocanters

 

 

Què és i per a què serveix?

El mercat setmanal del Vendrell s'ha caracteritzat per potenciar el producte fresc i de proximitat...
Està ubicat a la Rambla, carrer Cafès, plaça Nova, Ctra. del Dr. Robert i plaça Francesc Macià del Vendrell.
El mercat setmanal té lloc el divendres, de 9 h a 14 hores. S'autoritza a vendre productes quotidians no alimentaris, equipament de la llar, equipament de la persona i lleure i cultura. A la plaça de Francesc Macià s'hi autoritzen productes quotidians alimentaris.
Quan el divendres és festiu, el mercat es durà a terme el dijous anterior. Si el divendres es preveu que la Rambla estarà ocupada per la instal•lació, la celebració o el desmuntatge de les fires o activitats que es celebren al municipi, el mercat es traslladarà a la zona del Puig.

 Quina normativa regeix?

Normativa vigent

 Quin preu té?

Es liquida trimestralment mitjançant la inclusió a un cens: el padró del mercat setmanal del Vendrell.

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Temps de resposta

Durant l'any

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.
El Departament de Gestió Tributària.
Servei d'Atenció a la Ciutadania.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Les parades vacants han de sortir a concurs públic. Pot ser per la transmissió del titular de la parada o per una baixa del titular. Si hi ha llocs vancants els trobareu en el següent enllaç:
Llocs vacants

On es pot trobar més informació?

Per telèfon al 977 665 253 (oficina de Promoció Econòmica) o bé enviant un correu electrònic a mercats@elvendrell.net.

Tràmits relacionats

Mercat del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat dissabtes a Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"

 

 

Què és i per a què serveix?

El mercat ambulant de Coma-ruga es un mercat setmanal. Està ubicat a l’Av. Catalunya i el carrer de la Terra Alta, i el seu horari és de 9 a 14 hores.
S'autoritza a vendre productes quotidians no alimentaris, quotidians alimentaris, equipament de la llar, equipament de la persona i lleure i cultura.
Quan el dissabte és festiu, el mercat es durà a terme el divendres anterior.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

- Normativa vigent

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Es liquida anualment mitjançant la inclusió a un cens: el padró del mercat setmanal de Coma-ruga

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Promoció Econòmica
Departament de Gestió Tributària
Departament de Tresoreria

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona

Observacions

Les parades vacants han de sortir a concurs públic. Pot ser per la transmissió del titular de la parada o per una baixa del titular. Si hi ha llocs vancants els trobareu en el següent enllaç:
Llocs vacants

On es pot trobar més informació?

Per telèfon al 977 665 253 (oficina de Promoció Econòmica) o bé enviant un correu electrònic a mercats@elvendrell.net.

Tràmits relacionats

Mercat divendres al Vendrell
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat exterior: Mercat de fruites i verdures

Què és i per a què serveix?

Mercat que s'organitza a la Pl. del Born del Vendrell al matí. Es venen fruites, verdures, espècies,...

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que disposi dels productes i els vulgui vendre al mercat.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general (cal especificar els metres de què es vol disposar i a què es dedicarà la parada).
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Accés electrònic a través d'Internet: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Durant l'any

Quina documentació es lliura?

1. Còpia de la sol·licitud segellada.

Quins serveis intervenen?

Departament de Secretaria.
Servei de Gestió Tributària.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu a Tarragona.

Observacions

De moment no hi ha places disponibles. La sol·licitud es posa a la llista d'espera durant un any.
Passat aquest temps, si encara s'està interessat, s'ha de tornar a presentar la sol·licitud.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell