Què és i per a què serveix?

Mercat que s'organitza a la Pl. del Born del Vendrell al matí. Es venen fruites, verdures, espècies,...

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que disposi dels productes i els vulgui vendre al mercat.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general. Cal especificar els metres de què es vol disposar i a què es dedicaria la parada.
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona sol•licitant.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Durant l'any

Quina documentació es lliura?

1. Còpia de la sol·licitud segellada.

Quins serveis intervenen?

Departament de Secretaria.
Servei de Gestió Tributària.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu a Tarragona.

Observacions

De moment no hi ha places disponibles. La sol·licitud es posa a la llista d'espera durant un any.
Passat aquest temps, si encara s'està interessat, s'ha de tornar a presentar la sol·licitud.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell