Què és i per a què serveix?

És un mercat que se celebra cada primer dissabte de mes al carrer dels Cafès (pot haver-hi variacions en l'ubicació per dies festius o per coincidències amb altres actes de la vila). L'horari de venda és de 10 h a 21 h.
En aquest mercat només s'accepten articles d'artesania i és un permís anual o esporàdic. El procediment per participar-hi és a través d'una sol·licitud al SAC de l'Ajuntament i el departament de Promoció Econòmica es posa en contacte amb l'interessat per demanar fotografies i/o informació dels productes que es volen vendre i per concretar l'espai disponible.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que treballi articles d'artesania i que presenti la documentació obligatòria.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del DI del sol·licitant.
3. Original i fotocòpia de l'Assegurança de responsabilitat civil vigent.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Pagament:

1. Per a ocupacions esporàdiques mensuals: es pagaran al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) el dissabte que es vulgui exposar, prèvia autorització dels interessats que participin per primera vegada.
2. Per a ocupacions anuals: Es pagaran al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), que tindrà una llista prèvia de les persones autoritzades.

 

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu certificat al:

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Durant tot l'any.

Quina documentació es lliura?

La còpia segellada de la sol·licitud amb el número de registre d'entrada.

Quins serveis hi intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

El recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Les instàncies s'incorporen a la llista d'espera del Mercat "El racó de l'art".

La documentació requerida s'ha de presentar un cop acceptada la instal·lació de la parada.

Descarregar sol•licituds

Sol·licitud general

Tràmits relacionats

Renovació del Mercat "El racó de l'art" per al 2012
Mercat setmanal del Vendrell
Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat setmanal del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat Expoart

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell