Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del mercat "El racó de l'art" que els autoritza a vendre els seus productes.

Es celebra el 1r dissabte de cada mes, al c/ Cafès del Vendrell, de 10 h a 20 h.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes que tenien el permís anual l’any anterior.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general (caldrà especificar que es tracta de la renovació del mercat).
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil amb el rebut vigent.

*Si la sol·licitud es presenta a través de la seu electrònica, s'haurà d'omplir la instància genèrica i caldrà especificar si es tracta de la renovació anual del mercat.

Quin preu té?

       Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Pagament:
La notificació de la liquidació servirà d’autorització per a la participació en el mercat.

Com i on es pot presentar?

Personalment al:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Durant tot l'any.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
La còpia segellada de la sol·licitud amb el número de registre d'entrada.

Quins serveis hi intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

El recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Model d'autorització

Tràmits relacionats

Mercat "El racó de l'art"

©2019 Ajuntament del Vendrell