Transmissió de parades disponibles

D'acord a la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, i a al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, en la regulació de la transmissió de les autoritzacions dels mercas no sedentaris:

La Llei estableix, en l'article 15, apartat 7) subapartat c) “Si no hi ha cap marxant que compleixi els requisits adequats per a accedir a la plaça oferta, d'acord amb la lletra b), els ajuntaments han de convocar una oferta pública, detallant les característiques de la plaça i import sol.licitat per a la transmissió...”

Per aquest motiu, actualment s'oferten les següents parades:

 

Mercat del Vendrell

Ubicació: La Rambla

Longitud: 6 metres lineals

Activitat: roba i articles infantils

Data de fi de l’autorització: 28/12/2028

Preu: 6.000,00 €

Edictes de Secretaria

 

Mercat de Coma-ruga

Ubicació: Av. Parlament de Catalunya / Terra Alta

Longitud: 7 metres lineals

Activitat: roba i articles infantils

Data de fi de l’autorització: 28/12/2028

Preu: 6.000,00 €

Edictes de Secretaria

 

Mercat de Coma-ruga

Ubicació: Av. Parlament de Catalunya / Terra Alta

Longitud: 25 metres lineals

Activitat: Fruita i verdura

Data de fi de l’autorització: 28/12/2028

Preu: 6.000,00 €

Edictes de Secretaria

 

Mercat del Passeig Marítim de Coma-ruga

Ubicació: passeig Marítim de Coma-ruga

Longitud: 6 metres lineals

Activitat: bijuteria i complements

Data de fi de l’autorització: 28/12/2028

Preu: 5.500,00 €

Edictes de Secretaria

 

Mercat del Passeig Marítim de Coma-ruga

Ubicació: passeig Marítim de Coma-ruga

Longitud: 3 metres lineals

Activitat: bijuteria i complements (tatuatges temporals, adhesius

personalitzats, calcomanies, bosypaint i similars), així com objectes de regal.

Data de fi de l’autorització: 28/12/2028

Preu: 4.000,00 €

Edictes de Secretaria

 

©2019 Ajuntament del Vendrell