El juny de 2020 es van iniciar les obres d’urbanització previstes al Projecte Feder. Aquest projecte té com a objectiu la reordenació i millora de l’espai urbà del centre de Coma-ruga: a la plaça dels Germans Trillas; al voltant del llac, amb la restauració de l’estructura arquitectònica que l’envolta, i a l’entorn immediat de l’edifici Tabarís. Aquesta obra d’urbanització inclou la renovació total dels paviments, dels serveis urbans soterrats, l’enjardinament, la senyalització i el mobiliari urbà. 

Els objectius principals d’aquest projecte d’urbanització són:

  • Recuperar el centre de Coma-ruga per a la ciutadania, perquè esdevingui un espai renovat atractiu per als veïns i veïnes, i visitants, per al desenvolupament d’activitats d’oci i per a la implantació d’activitats econòmiques.
  • Pacificar aquest espai central prioritzant la mobilitat a peu i en bicicleta enfront el transit de vehicles.
  • Millorar i donar continuïtat a la connexió entre el centre urbà i el passeig marítim.
  • Potenciar i recuperar els valors naturals del territori on s’implanta el nucli urbà de Coma-ruga.
  • Utilitzar materials que contribueixen a la reducció de la contaminació, com  paviments que absorbeixen el CO2.

La redacció de projecte bàsic i executiu ha estat realitzada pel despatx d’enginyers  SBS SIMÓN I BLANCO, S.L.P  i l’obra s’ha adjudicat a la UTE VOLTES CONNECTA-VOLTES. El projecte Feder s’ha d’executar abans de final del 2020per complir les condicions de la subvenció i el seu pressupost és de 992.067,99 euros, IVA inclòs.

Aquesta actuació inclou també la recuperació de tres elements patrimonials emblemàtics: la restauració de l’estructura arquitectònica de l’Estany, de la Font del Roserar i de l’espai adjacent a la deu. Aquests treballs han estat adjudicats a la UTE LESENA, SERVEI INTEGRAL AL PATRIMONI SLU – ALFI BIOCONS SL ,  per un import  72.982,20 euros, IVA inclòs.

El Feder de Coma-ruga, a més d’aquesta obra d’urbanització, inclou també la rehabilitació de l’Edifici Tabarís.

 

©2019 Ajuntament del Vendrell