El Vendrell, 19 de març de 2024

El passat dimecres 13 de març, la Regidoria de Feminismes de l’Ajuntament del Vendrell va rebre la visita de la Directora dels Serveis Territorials del Penedès, Glòria Clota i de la Cap d’Àrea de Coordinació i Gestió economicoadministrativa dels Serveis Territorials de Tarragona, Meritxell Miguel, del Departament D’Igualtat i Feminismes de la Generalitat. L’objectiu de la trobada va ser dur a terme el seguiment del conveni de col·laboració entre la Generalitat, mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes, l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament del Vendrell, per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes per l’any 2023. Per part de l’Ajuntament hi van assistir la regidora de Feminismes i Drets LGBTIQ+ Sílvia Vaquero, i les tècniques municipals.

En concret, a la reunió es va fer una valoració positiva del funcionament de la prestació del servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i la realització de polítiques d’Igualtat de gènere, així com el desplegament de la xarxa del servei d’atenció integral (SAI) en el marc LGBTIQ+, durant l’any 2023. Així mateix, es va tractar de la continuïtat del servei i les línies de treball per als propers mesos per tal de seguir reforçant-lo.

La regidora de Feminismes, Silvia Vaquero, ha destacat la importància de l’existència d’aquests dos serveis gratuïts al Vendrell, el SIAD i el SAI, que són punt de referència per a les dones i per al col·lectiu LGBTIQ+. Al Centre cívic l’Estació, ha dit la regidora, “les dones troben assessorament psicològic, jurídic, acompanyament i comprensió i també un recolzament i acompanyament en els casos de violència masclista. També les persones del col·lectiu LGBTIQ+ tenen un espai on informar-se i trobar-se compresos. El Vendrell està al costat de tots ells amb el servei del SIAD i SAI”.

 

El SIAD és un servei gratuït i confidencial que ofereix a les dones, entitats i col·lectius:

• Informació, orientació i assessorament sobre els drets de les dones i l’exercici d’aquests drets.
• Suport psicològic.
• Assessorament jurídic.
• Detecció i derivació als serveis especialitzats en atenció de situacions de violència.
• Suport al teixit associatiu femení
• Activitats, tallers, cursos i xerrades en temes d’interès per a les dones
• Un espai de relació i d’intercanvi per a les dones

El SAI és un servei gratuït i confidencial per a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere:

• Informació, orientació i assessorament sobre temes LGBTIQ+
• Acompanyament personal en la gestió de tràmits relacionats amb la seva orientació sexual i/o identitat de gènere.
• Atenció i suport psicològic a les persones que hagin estat víctimes d’una situació discriminatòria i/o agressió
• Tallers i formacions a entitats i persones interessades.
• Derivació a altres entitats, serveis o professionals que puguin ajudar o cobrir necessitats generades per orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere.

Els dos serveis estan ubicats al Centre cívic L’Estació, Av. Jaume Carner 1 del Vendrell i també s’hi pot contactar a través del telèfon 977 66 32 89 i del correu feminismes@elvendrell.net, sai@elvendrell.net.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell