El Vendrell, 5 de setembre de 2022

Avui dia 5 de setembre ha començat el nou curs escolar amb els alumnes de les escoles bressol i primària. El dimecres 7 començaran els alumnes de l’ESO i de la postobligatòria (batxillerat i FP).

Aquest nou curs comptarà amb 3.266 alumnes de P-3 a 6è de primària, un 2,7% d’alumnes menys matriculats respecte el curs anterior. Es manté la tendència dels últims anys de reducció de l’alumnat de primària per la baixada de la natalitat.

A l’ESO, un total de 2.117 alumnes de 1r a 4t d’ESO començaran el curs amb un lleu augment respecte el curs anterior, un 2,2% d’alumnes més. Aquest curs, l’Institut-escola Àngel de Tobias completa tots els cursos de l’ESO i a l’Institut-escola Coma-ruga comencen dues línies de 3r de l’ESO.

Per últim, a l’educació postobligatòria, el batxillerat comptarà amb 490 alumnes entre les 3 modalitats i els cicles formatius: 434 alumnes el Grau Mig i 472 alumnes el Grau Superior.

Aquest curs 2022-2023 continuaran escolaritzats al Vendrell alumnes procedents d’Ucraïna, en total uns 70 alumnes de totes les edats, distribuïts  entre l’institut escola Coma-ruga, l’institut escola Àngel de Tobies i l’institut Baix Penedès, amb el suport directe de les diferents administracions implicades.

Escoles Bressol

El Vendrell passarà a la història com el primer municipi que garanteix la gratuïtat i universalitat del curs de P2 de les escoles bressol;és a dir, plaça gratuïta per a tots els nens i nenes de 2 anys empadronats al Vendrell. Una ampliació del dret a l’educació que garanteix la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la cohesió social.

240 alumnes cursaran P2 aquest curs, el que significa un 80% d’escolarització i un total de 350 alumnes entre 0-3 anys estan matriculats a les escoles bressol, amb un lleuger increment respecte el curs passat.

Nova licitació de les escoles bressol

En aquests moments s’ha aprovat la proposta d’adjudicació dels nous contractes de gestió de les 5 escoles bressol del Vendrell. Aquest nou contracte contempla: 1) increment del servei amb 5 aules més i 2) increment del nombre de professionals vetllador, amb titulació mínima de TEI, per a la cura d’infants amb necessitats educatives especials. Tot això suposa un increment molt important del pressupost, fins a 1.883.000,00 euros anuals destinats a la gestió de les 5 escoles bressol municipals. Aquest fet demostra l’aposta ferma de l’Ajuntament del Vendrell per un servei d’escola bressol clarament socialitzador i educatiu.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez comenta: “Som el primer i únic ajuntament del país que garanteix plaça gratuïta a tots els nens i nenes de P2. Això significa ampliar el dret a l’educació per garantir la igualtat d’oportunitats i afavorir la convivència i la inclusió social, compartint les mateixes aules tots els nens i nenes del Vendrell”.   ©2019 Ajuntament del Vendrell