El Vendrell, 23 de maig de 2022

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar el divendres 20 de maig un ple extraordinari, en el qual es va arribar als acord següents:

-Amb 12 vots a favor (PSC, Cs, AVP-FIC i regidora no adscrita) i 9 en contra (SP-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar de forma inicial l’expedient de modificació de crèdit 03P/2022 per un import total de 1.789.000 euros.

-Amb 12 vots a favor (PSC, Cs, AVP-FIC i regidora no adscrita) i 9 en contra (SP-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar de forma inicial la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament del Vendrell per a l’any 2022.

-Amb 12 vots a favor (PSC, Cs, AVP-FIC i regidora no adscrita) i 9 en contra (SP-ERC, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament del Vendrell, el Patronat Municipal de l’Hospital del Santíssim Salvador i de la Fundació Pública Municipal Deu Font.

Vídeoacta de la sessió: https://actes.elvendrell.cat/sesiones©2019 Ajuntament del Vendrell