El Vendrell, 23 de febrer de 2021

L’Ajuntament del Vendrell està immers en l’elaboració d’un projecte de transformació urbana, sociocultural i econòmica del Vendrell que ha rebut el nom d’ “#amb_tu”.

Per fer-ho s’han iniciat diverses línies de treball, que aniran avançant en diverses fases: la diagnosi, la planificació estratègica i la d’execució i avaluació contínua. Una de les accions engegades ja per tirar endavant aquest projecte ha estat l’adjudicació de diversos contractes clau a empreses especialitzades que poden contribuir a aquesta transformació des de diferents vessants. Per exemple, des de l’assessorament en verd urbà; des de la definició del programa de mesures d’intervenció i gestió de la riera de la Bisbal i el torrent del Lluc; des de l’elaboració d’una diagnosi integrada del municipi focalitzada en el sòl urbà, des de la redacció de l’avantprojecte del torrent dels Aragalls, des de l’actualització de l’inventari de parcs i jardins o des de la definició d’un programa marc de participació de la ciutadania, entre d’altres.

Aquest passat dimarts 22 de febrer es va dur a terme una jornada de treball que tenia com a objectiu la definició del marc de transformació del Vendrell en els propers 4 i 8 anys, cap al Vendrell 2030, a partir d’un grup de treball que provoqués la generació de sinèrgies.

La sessió va comptar amb l’assistència i implicació de tots els equips contractats entre 2021 i 2022, que són agents de canvi referents nacionals i estatals i que alhora es coordinen amb un ampli equip tècnic de l’Ajuntament, per tal de potenciar un canvi sistèmic de l’Ajuntament i del municipi.

Els objectius de la sessió eren identificar fortaleses, problemàtiques, trets diferenciadors respecte altres municipis i potencialitats; definir la visió del Vendrell, què vol ser i què no vol ser, i un relat i estratègia conjunta per als diferents projectes estratègics que s’estan iniciant, i els diferents projectes NEXT Generation als quals està aplicant l’Ajuntament i generar l’inici d’un ecosistema d’interacció entre els equips municipals i una metodologia de treball global.

La jornada es va iniciar als nuclis marítims, a l’ermita de Sant Salvador, des d’on es va fer una caminada per conèixer el litoral del municipi del Vendrell i la seva vinculació amb Pau Casals. Posteriorment es va visitar el centre del Vendrell i es va fer una sessió de treball a les instal•lacions de l’Escola de Música.

Segons ha avançat la regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Núria Rovira, en aquest projecte estratègic “una part important és la implicació social, basada en un programa de participació plantejat a llarg termini per tot el municipi”. Una implicació que permetrà mobilitzar les entitats, però també els agents clau d’interès i els diferents segments de població no organitzats.©2019 Ajuntament del Vendrell