El Vendrell, 29 de desembre de 2021

L’Ajuntament del Vendrell ha celebrat avui, dimecres 29 de desembre, un ple extraordinari per via telemàtica, en el qual s’ha arribat als següents acords:

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 9 abstencions, s’ha aprovat el conveni de la delegació de competència i d’exercici de funcions en matèria de gestió de sanejament en alta i depuració d’aigües residuals entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament del Vendrell.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 9 en contra, s’ha aprovat l'expedient de reconeixement de crèdit 2021/1 per a l'abonament de factures de Mercader Integral SL de serveis prestats entre 2015 i el 2018, fora de l’objecte del contracte del servei de l'enllumenat públic, per un import de 247.915,55 euros.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 9 en contra, s’ha aprovat l'expedient de reconeixement de crèdit 2021/2 de l'Ajuntament del Vendrell i el 2021/1 del Patronat Municipal Deu Font, per a l'abonament de despeses executades en exercicis anteriors, per un import de 718 euros.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 9 en contra, s’ha aprovat l'expedient de reconeixement de crèdit 2021/3 per a l'abonament de despeses corresponents a exercicis anteriors del Servei d'Atenció Domiciliària, prestat per la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla, per un import de 64.290,04 euros.©2019 Ajuntament del Vendrell