El vendrell, 10 de setembre de 2021

L’Ajuntament del Vendrell durà a terme la propera setmana els treballs previs de senyalització i els canvis de circulació necessaris per poder iniciar, d’aquí a pocs dies, les obres per a la conversió en zona de vianants del carrer de les Quatre Fonts i el carrer de l’Om (fins al carrer de la Cometa), així com del Pont de França. Unes obres que també permetran la millora de les infraestructures i serveis públics d’aquests carrers.

En concret, la previsió dels treballs és la següent:

-El dimecres dia 15 s’instal·laran les casetes d’obra a la Riera de la Bisbal entre el pont de França i el pont Nou.

-Es talla el trànsit al c/ Muralla amb c/ Om durant 3 mesos. A partir del dimecres 15 i el dijous 16:

• Hi haurà accés restringit per a veïns mitjançant el carrer Carnisseria.

• S’invertirà el carrer Muralla davant la impossibilitat d’habilitar-lo doble sentit.

• S’invertirà el C/Puig i Llagostera per desviar-hi tot el trànsit procedent del carrer Santa Anna.

• S’habilita un tram del carrer de la Font de la Menya en doble sentit. Es limita l’accés als carrers Nou i Om i s’habilita en dos sentits de circulació només per a veïns.

• El dimecres es retirarà tota la senyalització i pilones ubicades a les 4 Fonts.

-El dijous dia 16 es pintarà la parada de bus i s’habilitarà l’espai per traslladar els contenidors a la Riera de la Bisbal, al costat del Gimnàs Record. S’anul•laran els estacionaments del costat de la Riera.

-El dilluns dia 20 s’invertirà l’avinguda Catalunya, i es faran les modificacions de pintura necessàries a aquest efecte. Es prohibirà l’estacionament i es tallarà el trànsit del carrer per pintar
i senyalitzar.

-El dimarts dia 21, quan s’hagi finalitzat les tasques de pintura, es tallarà definitivament al trànsit el pont de França.

Actuació cofinançada pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 de la Generalitat de Catalunya. Import de la subvenció: 128.322,83 euros.©2019 Ajuntament del Vendrell