El Vendrell, 21 de juny de 2021

La Junta de Govern Local d’avui, dia 21 de juny, ha aprovat la convocatòria del concurs-oposició de places d’agent de policia local funcionari de carrera: 6 places d’accés lliure i 3 per mobilitat horitzontal.

Aquesta convocatòria de places de funcionaris, prevista a l’oferta d’ocupació pública aprovada a la Junta de Govern Local del 17 de desembre de 2020, té com a objectiu reduir la interinitat en el conjunt de l’Ajuntament del Vendrell, i en particular a la policia local. per situar la taxa de temporalitat en les previsions de la normativa.

Actualment, la plantilla de la Policia Municipal del Vendrell està formada per 92 agents i comandaments, dels quals 18 són interins, més el reforç anual de 12 agents interins per a la temporada d’estiu (4 agents contractats per sis mesos i 8 agents per tres mesos).

Amb aquesta convocatòria de 9 places d’agents de policia local de carrera, més la convocatòria de 4 places en comissió de serveis aprovada a la Junta de Govern Local del dia 7 de juny passat, l’objectiu és que durant aquest any 2021 la taxa de temporalitat se situï en els percentatges establerts per a les administracions locals.

Els aspirants seleccionats en el concurs-oposició lliure hauran de fer el curs de formació bàsica per a policies de l’Escola de Policia de Catalunya, previst per a inicis de l’any 2022.

D’altra banda, aquest dimarts dia 22 de juny s’incorporen els vuit agents interins seleccionats per a la temporada d’estiu i es completa així el reforç anual de 12 agents interins. Aquests agents interins, més els incorporats l’any passat, han realitzat el curs d’agent interí/ina de l’Escola de Policia de Catalunya entre el 24 de maig i el 16 de juny.

En aquests moments, tots els agents del cos de la Policia Municipal del Vendrell han cursat la formació mínima prevista en la norma.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha manifestat la seva satisfacció perquè “per primera vegada en 10 anys es convoquen places de funcionaris de policia local, per continuar millorant en seguretat ciutadana i reduir la taxa de temporalitat a l’administració local”.

 

Foto: Ramon Costa

 ©2019 Ajuntament del Vendrell