El Vendrell, 2 de juny de 2020

L’Ajuntament del Vendrell, conjuntament amb l’Agència Catalana de Joventut i l’Observatori Noctàmbul@s, ha iniciat un procés per elaborar un Pla d’actuació i un Protocol davant les violències sexuals als espais festius del Vendrell.
Un del grups de treball fonamentals on s’abordaran i s’identificaran els aspectes a definir en el document final és la Comissió Participativa. A aquest grup de treball hi estan convidades totes aquelles persones del territori que vulguin participar-hi, posant especial èmfasi en aquells col·lectius o persones que tenen implicació i desenvolupen activitats relacionades amb la temàtica, que porten temps treballant des d’una perspectiva de gènere i feminista, o bé que els afecta directament amb les accions que presumiblement es duran a terme per intervenir en els espais festius. La Comissió Participativa recollirà tant informació clau sobre el territori, com aportacions, idees i propostes que vestiran el Protocol que s’està elaborant. A més, aquest grup de treball serà l’encarregat de definir les accions bàsiques del pla d’actuació, tot prioritzant les línies d’actuació que consideri prioritàries al territori.
Donada la situació sanitària, la primera trobada de la Comissió es durà a terme en línia la setmana del 8 al 12 de juny. Per participar-hi, cal inscriure’s prèviament a través del següent enllaç: https://forms.gle/HTKWnxE4nDMEpmLV7©2019 Ajuntament del Vendrell