08-05 RetribucionswAquest mandat el cost anual de les retribucions dels càrrecs electes disminuirà un 29%. En el Ple extraordinari del passat 21 de juliol ja es va acordar el règim d’indemnitzacions i retribucions per als càrrecs electes de la Corporació Municipal.

Tal com ja va avançar l’alcalde, aquesta important disminució del cost respon a dos factors:

  • -la diferent composició de l’actual ajuntament, amb 9 regidors de govern i 12 regidors a l’oposició, enfront els 15 regidors de govern i 6 de l’oposició del mandat anterior.
  • -la reducció de la retribució mitjana de l’equip de govern.

En concret, pel què fa als regidors de govern, la seva retribució mitjana serà un 10% inferior, mentre que la dels regidors de l’oposició augmenta un 4%. Això fa que la reducció total mitjana sigui del 24%.

Respecte l’anterior mandat, i després d’establir el règim concret de dedicació dels membres de la corporació, ja es coneix que les retribucions disminuiran en 211.749 €, passant dels 724.424 € de la legislatura 2011-2015 als 512.675 € de la legislatura actual.

 

2011-15

2015-19

 

VARIACIÓ

(€)

 

VARIACIÓ (%)

 

REGIDORS

RETRIBUCIÓ MITJANA

REGIDORS

RETRIBUCIÓ MITJANA

Govern

15

34.193 €

9

30.922 €

-3.271 €

-10%

Oposició

6

13.800 €

12

14.375 €

575 €

4%

MITJANA

21

28.366 €

21

21.467 €

-2.696 €

-24%

 

Tal com es va aprovar per Ple, s’estableix que els membres de la corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva percebran una retribució de 46.000 euros. Els membres de la corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial, percebran una retribució proporcional al temps de dedicació, a calcular sobre la que correspon a un regidor amb dedicació exclusiva. Aquesta serà entre el 90% i el 50% del sou d'un regidor amb dedicació exclusiva.

Els membres del govern que exerciran el seu càrrec amb règim de dedicació seran els següents:

-Rafel Gosálvez          75%

-Josep Marrasé          75%

-Kenneth Martínez      50%

-Josep Mercadé          80%

-Eva M. Serramià       100%

-Ferran Trillas            100%

 

La resta de regidors i regidores del govern cobraran a través del sistema d’indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats dels quals formen part, tal com succeeix amb els membres dels grups de l’oposició.

Les indemnitzacions seran les següents: per assistència a les sessions del ple i junta de govern, 320 euros/sessió; per assistència a les sessions de les Comissions informatives, 240 euros/sessió; per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats dels organismes autònoms municipals, dels Consells municipals i de les empreses de capital íntegrament municipal, 240 euros/ sessió.

L’acord de ple va establir un topall en el còmput anual al cobrament d’indemnitzacions, que és el següent: pels regidors que formin part de la junta de govern local, un 50% del sou d'un regidor en dedicació exclusiva; pels regidors que formin part de la junta de portaveus, un 40% del sou d'un regidor amb dedicació exclusiva i per la resta de regidors (de l’oposició i no portaveus): un 25% del sou d'un regidor amb dedicació exclusiva. En el cas de l’alcalde, també s’ha fixat un màxim del 25% de la retribució aplicable a les indemnitzacions per assistència a les sessions d’òrgans col·legiats.

 

Més informació: http://www.elvendrell.net/ajuntament/consistori/retribucions

 ©2019 Ajuntament del Vendrell