Aquest dilluns 28 de juliol he presentat a l'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, la renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament i, en conseqüència, a la resta d' obligacions que en porta implícites. El motiu o motius que m'han dut a prendre aquesta decisió, llargament meditada, són íntims i personals, i van lligats a les meves conviccions morals i la meva manera de veure o creure el que hauria de ser l'acció política.

En aquests moments, i en les actuals circumstàncies, arribo a la conclusió que aquest és el millor camí. Cap mena d'enfrontament ni ressentiment personal mou el meu esperit, i desitjo que la resta de legislatura sigui profitosa per a la nostra vila i que els companys que resten al consistori així com la persona que em substituirà encertin amb les seves decisions i en la seva tasca.

De l'esmentada renúncia se'n donarà compte a la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el proper dijous 31 de juliol a les 12.30 hores. En acabar aquesta sessió, respondré les qüestions que se'm vulguin plantejar.©2019 Ajuntament del Vendrell