La regidoria d'Enllumenat Urbà i Eficiència Energètica de l'Ajuntament del Vendrell, a fi d'estalviar, està fent canvis en l'enllumenat públic urbà. És per aquesta raó que últimament es poden detectar llums encesos en hores diürnes que no són habituals, a causa de les proves realitzades per l'empresa encarregada del manteniment del servei d'enllumenat durant aquests dies.

 

Aquesta encesa de lluminària en horari diürn també està motivada per les inspeccions, verificacions, reparacions, comprovacions i reposicions que es duen a terme de forma periòdica. El propòsit és preveure avaries o desperfectes en l'estat inicial i corregir-les per mantenir la instal·lació en completa operació als nivells òptims d'eficiència.

En la mateixa línia, el manteniment correctiu es realitza en cas de funcionament incorrecte, deficient o incomplet de l'enllumenat, i per la seva tipologia no pot planificar-se amb temps, motiu pel qual, de vegades, és necessari fer l'arranjament de dia encenent l'enllumenat urbà dels carrers afectats.

Per a més informació: Regidoria d'Enllumenat públic. Telèfon: 977 16 64 56©2019 Ajuntament del Vendrell