El divendres 20 de maig, a les 16 h, se celebrarà una sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament del Vendrell amb el següent ordre del dia
El ple es podrà seguir també de forma telemàtica pel web municipal: https://actes.elvendrell.cat/sesiones i per RTV El Vendrell. 


Per a més informació sobre els plens, es pot consultar els següents apartats del web:  
Ordres del dia
Actes del Ple (recents)
Actes del Ple (històrics)©2019 Ajuntament del Vendrell