Una cinquantena de veïns van assistir la setmana passada a una nova reunió per a conèixer més detalls de la proposta que l’Ajuntament del Vendrell ha presentat a la convocatòria 2010 de la Llei de Barris.
Els veïns de la zona que es vol incloure en la convocatòria vigent van conèixer de primera mà com s’han recollit tant les diferents aportacions fetes per ells mateixos en una reunió anterior, del 23 de març, com les aportacions fetes des del consistori vendrellenc. Les unes i les altres han conformat un document que marca els eixos principals d’actuació del projecte del segon Pla de Barris del Vendrell que, amb el primer, completa l’actuació total del nucli antic del Vendrell.


L’objectiu principal del nou projecte és potenciar aquesta zona com l’entrada del Vendrell que és, una “porta del Vendrell” que aglutini tots els valors de l’àrea d’intervenció i de tot el municipi, com són l’entorn natural i el paisatge, els valors turístics, històrics, artístics i comercials i la qualitat urbana.

Per assolir aquest objectiu, en el document presentat s’hi han inclòs un total de vint actuacions generals per desenvolupar en cas que s’atorgui la subvenció, que s’han englobat sota tres eixos: redibuixar l’entrada al nucli (Medi ambient i paisatge); exercir la centralitat cultural o social i reequilibrar i optimitzar el sector econòmic i comercial.

Algunes de les actuacions previstes serien la millora paisatgística de l’entrada del municipi, les accions d’accessibilitat a les rieres i als vials, la construcció d’un nou pont de vehicles sobre la riera de la Bisbal, la creació d’un mercat a l’aire lliure, la senyalització turística i la posada en marxa d’ un programa d’equitat de gènere, entre altres.

Per acompanyar aquestes actuacions s’ha lliurat a la Generalitat més d’una vintena de cartes de suport signades per diferents entitats de la vila, també representades en les diferents reunions fetes, i que majoritàriament es troben dins l’àmbit d’actuació proposat.

La voluntat de l’equip de govern és seguir comptant com fins ara amb la participació ciutadana per aconseguir tirar endavant el projecte i és per això que les reunions amb els veïns se succeiran.

La proposta per al segon Pla de Barris del Vendrell inclou l’avinguda de Jaume Carner fins al pont per sota la via en direcció a Barcelona, carretera del Doctor Robert, Baixada de Sant Miquel, carrer Alt, carrer del Delme, plaça Nova, plaça de les Garrofes, carrers de la Muralla i la Carnisseria, lateral de la riera de la Bisbal (pel cantó de França) i rotonda de la carretera de Sant Salvador, fins a enllaçar amb el carril bici.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell