Protocol FM 02Aquí es pot consultar el Protocol de la Festa Major del Vendrell, elaborat per una comissió que durant més d’un any l’ha redactat. Aquest document té com a objectiu plasmar els actes que han esdevingut emblemàtics de la Festa Major i deixar per escrit quin n’és l’origen i el funcionament, així com explicar quins en són els estaments organitzadors, com funcionen i com s’escullen, i ordenar-ne la participació en els actes col·lectius de la vila.

 

Vegeu PROTOCOL DE LA FESTA MAJOR DEL VENDRELL

 

©2019 Ajuntament del Vendrell