Protocol de la Festa Major del Vendrell

Protocol FM 02Aquí es pot consultar el Protocol de la Festa Major del Vendrell, elaborat per una comissió que durant més d’un any l’ha redactat. Aquest document té com a objectiu plasmar els actes que han esdevingut emblemàtics de la Festa Major i deixar per escrit quin n’és l’origen i el funcionament, així com explicar quins en són els estaments organitzadors, com funcionen i com s’escullen, i ordenar-ne la participació en els actes col·lectius de la vila.

 

Vegeu PROTOCOL DE LA FESTA MAJOR DEL VENDRELL

 

©2019 Ajuntament del Vendrell